PvdA Stichtse Vecht wil raadsconferentie over toekomst Wsw

Stichtse Vecht - De fractie van de PvdA Stichtse Vecht is enorm geschrokken van de uitkomsten en het voorstel naar aanleiding van het onderzoek rondom de toekomstige uitvoering van de Wsw voor de PAUW-gemeenten. De gemeenten Lopik, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Stichtse Vecht en De Ronde Venen voeren samen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit binnen de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven.

Op basis van het onderzoek wil een meerderheid van de zes colleges van B&W, waaronder dat van De Ronde Venen, het werk en detachering van Wsw-werknemers in eigen hand organiseren.

De fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht Maarten van Dijk: “Met het onderzoeksrapport dat nu voorligt en het bijbehorende voorstel over de toekomst van PAUW Bedrijven wordt 60 jaar deskundigheid en ervaring de nek omgedraaid. Het onderzoek is in onze ogen onvolledig en eenzijdig uitgevoerd. Een gedeelte van de door de gemeenten gezamenlijk opgestelde onderzoeksopdracht uit november 2015 is bijvoorbeeld niet uitgevoerd. Ook worden de verschillende toekomstmodellen niet objectief tegen elkaar afgezet. Hierdoor is het appels en peren vergelijken. Omdat het gaat om een kwetsbare groep, is juist zorgvuldigheid nodig.”

Van Dijk: "Wat ons opvalt is dat de focus in de rapport ligt op de uitvoering van de Wsw. PAUW Bedrijven voert echter al lang niet alleen maar de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) uit, maar heeft zich ontwikkeld tot een regionaal leerwerkbedrijf, waarbij het arbeidsfit maken van mensen centraal staat. De kennis en infrastructuur van PAUW Bedrijven is hierin uitermate waardevol en dient in onze ogen behouden te blijven.

In het rapport wordt onvoldoende ingegaan op de kansen die er liggen voor PAUW Bedrijven waar het gaat om het begeleiden en naar werk helpen van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (dus niet alleen de Wsw).  

Verder wordt volledig voorbij gegaan aan de werkgevers in de regio. Niet is onderzocht wat de werkgevers/ de opdrachtgevers van PAUW Bedrijven van belang vinden en hoe zij tegen (de toekomst van) PAUW Bedrijven aankijken. De vraag is namelijk of werkgevers wel staan te springen om zaken te doen met individuele gemeenten."

 De PvdA Stichtse Vecht dringt er op aan om op korte termijn een raadsconferentie te organiseren voor de gemeenteraden van alle aan PAUW Bedrijven deelnemende gemeenten.

“Wij zijn overigens blij met de standpunt dat is ingenomen door het College van Burgemeester en Wethouders van Stichtse Vecht, die zijn voorkeur uitspreekt voor het zogenaamde Cafetariamodel. Binnen het Cafetariamodel worden ook andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bediend door een nieuw werkbedrijf met PAUW als uitgangspunt.”, aldus Maarten van Dijk. 

Bron: RTV Stichtse Vecht


advertentie