Provincie Noord-Holland akkoord met Uithoornlijn

Haarlem/Uithoorn - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met de voorkeursvariant van de tramverbinding tussen Amstelveen en Uithoorn. De provincie wil bijna € 1,9 miljoen aan de nieuwe tramverbinding bijdragen. Met de financiële bijdragen van de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn, is daarmee het startsein gegeven om het ontwerp van de nieuwe tramlijn verder uit te werken. Begin december 2016 nemen Provinciale Staten van Noord-Holland de beslissing over het beschikbaar stellen van het budget.

De Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amstelveen en Uithoorn en de provincie Noord-Holland hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de tramlijn vanuit Amstelveen door te trekken naar Uithoorn. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen, dat een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen en Uithoorn haalbaar en wenselijk is. Deze voorkeursvariant gaat uit van een tracé dat loopt vanuit Amstelveen Westwijk over de voormalige spoordijk en de bestaande provinciale busbaan tot aan het dorpscentrum van Uithoorn.

Eind september dit jaar kwamen de Stadsregio Amsterdam, de gemeenten Amstelveen en Uithoorn en de provincie Noord-Holland tot de voorkeursvariant en de kostenverdeling. De Stadsregio Amsterdam neemt 95% van de kosten voor haar rekening en legt de nieuwe trambaan aan. Het voorstel is dat de provincie Noord-Holland € 1,9 miljoen bijdraagt aan de nieuwe verbinding. Provinciale Staten van Noord-Holland besluiten half december over het beschikbaar stellen van deze bijdrage.

Als laatste wordt het definitieve voorstel half december aan de Regioraad voorgelegd. Stemt ook de Regioraad in met het voorstel, dan gaat het project Uithoornlijn naar de volgende fase en worden de plannen verder uitgewerkt.

Hoogwaardig openbaar vervoer is een speerpunt in het provinciaal beleid. In de noordelijke Randstad wordt het Hoogwaardig openbaar vervoer onder de naam R-net ontwikkeld. Met de nieuwe tramverbinding, die onderdeel wordt van R-net, wordt ook het openbaar vervoer tussen Amstelveen en Uithoorn op niveau gebracht.

Voorlopig zijn er nog geen plannen de Uithoornlijn door te trekken naar Mijdrecht.


advertentie