CU-SGP vooralsnog tegen verdwijnen PAUW Bedrijven

De Ronde Venen - De gemeenteraadsfractie van CU-SGP is vooralsnog niet overtuigd dat het verdwijnen van PAUW Bedrijven de beste oplossing is met het oog op de uitvoering van de participatiewet.

Vorige week werden de fracties in de gemeenteraad geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het bestuur van de PAUW Bedrijven om deze gemeenschappelijke regeling per 2019 te beëindigen. In de commissie van maandag 7 november kwam dit voorstel uitgebreid aan de orde.

Vooralsnog is de ChristenUnie-SGP-fractie nog lang niet overtuigd, dat dit de beste oplossing is met het oog op de uitvoering van de participatiewet.

De PAUW Bedrijven is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling waarin zes gemeenten (De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Lopik, IJsselstein, Vianen en Nieuwegein) de sociale werkvoorziening hebben ondergebracht. Sinds de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) per 1 januari 2015 is omgezet naar de Participatiewet, verandert er het nodige voor de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

Dat kan natuurlijk ook via een bedrijf als PAUW, maar vier van de zes gemeenten, waaronder De Ronde Venen, kiezen ervoor dat voortaan zelf te gaan doen. Het college van B&W is, op basis van een afgelopen zomer uitgevoerd onderzoek, van mening,  dat dit de meest toekomstbestendige oplossing zou zijn. Daarbij garandeert het college dat alle huidige werknemers van PAUW hun werk behouden.

Naar het oordeel van de ChristenUnie-SGP kun je bij die uitspraken grote vraagtekens zetten. “Die mededeling was op zijn zachtst gezegd een onaangename verrassing” aldus Ton van Sligtenhorst, raadslid voor de ChristenUnie-SGP.

Het feit dat het college en het bestuur al een besluit neemt zonder overleg met de raad/raden over de uitkomsten van het rapport, vind de fractie niet de juiste weg. De ChristenUnie-SGP heeft daarom gelijk aangedrongen op een regionale raadsbijeenkomst, waarin raadsleden van alle zes de deelnemende gemeenten met elkaar het rapport en de conclusies bespreken.

Wat de fractie wil voorkomen, is dat de zes gemeenteraden los van elkaar gaan besluiten en mogelijk tegen elkaar uitgespeeld worden. Het lijkt erop, dat die regionale raadsbijeenkomst in december plaats gaat vinden.

Met het stopzetten van de PAUW bedrijven gaat een goed werkende sociale werkvoorziening verloren, die de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft in expertise om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar regulier werk. Die kennis zal bij opheffing versnippert raken.

Curieus is, dat de colleges van onze gemeenten in de achterliggende jaren telkens zich hebben ingespannen voor meer samenwerking met het oog op kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit (denk aan de DUO+). Maar nu het om complexe materie en kwetsbare mensen gaat, breken we juist die samenwerking af.

Ook hebben wij sterke twijfels aan het behoud van het werk in dezelfde vorm. In ieder geval zal er een andere plek gevonden moeten worden voor de mensen in beschut werk zijn opgenomen, want als PAUW niet meer bestaat, is ook die voorziening weg. Hoe het college dat gaat oplossen, is niet duidelijk.

Daarnaast is het nog maar de vraag of bedrijven, die nu werk met begeleiding van PAUW bieden, dat straks ook zullen blijven doen als de gemeente zelf die begeleiding gaat doen. “U gooit al oude schoenen weg, voor u nieuwe gekocht heeft” was de reactie van fractievoorzitter Stam richting wethouder Goldhorn.

Daarnaast heeft de ChristenUnie-SGP fractie de afgelopen dagen ook contact opgenomen met partijgenoten in de betreffende gemeenten om hier ook als CU en SGP raadsleden van gedachten te wisselen. Uit die eerste contacten leren wij , dat ook bij andere gemeenten raadsleden van diverse fracties grote vraagtekens hebben gezet bij dit opheffingsbesluit.


advertentie