Medewerkster gemeente loopt prijs voor jonge talenten in monumentensector mis

De Ronde Venen - Vera Driessen (28) beleidsmedewerkster cultuurhistorie bij Gemeente De Ronde Venen is de Prijs Jong MonumentenTalent 2016 misgelopen.

Driessen was samen met Thies Koggel (25) medewerker van de landgoederen de Wiersse en Twickel en Marlieke Damstra (25) coördinator communicatie en medewerker onderzoek bij de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam, genomineerd voor deze prijs. De drie kwamen uit een groep van 22 jonge restauratoren, projectleiders, uitvoerders, duurzaamheidsexperts, beleidsmedewerkers en vele andere jonge erfgoedprofessionals, die door een jury werden beoordeeld.

Over Vera Driessen schrijft de jury dat zij in de gemeente De Ronde Venen heeft laten zien een beweging tot stand te kunnen brengen, wat resulteert in een nieuwe waardering van het erfgoed in deze gemeente, en dan vooral voor de Stelling van Amsterdam. Dit blijkt volgens de jury ook uit haar gloedvolle aanmelding door de Gebiedsmakelaar Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie van de Provincie Utrecht.

Volgens de jury spreekt haar talent uit de veelzijdigheid van haar aanpak, waarbij ze mensen en partijen verbindt, doelgericht toewerkt naar een concreet en breed gedragen resultaat (een nieuw ruimtelijk kader), maar ook activiteiten op succesvolle manier realiseert. Haar sociaal-maatschappelijke oriëntatie bij erfgoed en herbestemming daarvan is vernieuwend en kansrijk. Deze zorgt ervoor dat er zowel ambtelijk als bestuurlijk commitment is voor haar plannen. Uit haar inzet spreekt dat ze het vermogen heeft iets extra’s te brengen in een organisatie.

De jury waardeert het zeer dat Driessen met haar acties concrete resultaten heeft behaald, van een netwerk waar alle partijen elkaar ontmoeten tot het activeren van de bestuurders in haar gemeente om zich in te zetten voor de zes forten in deze Utrechtse gemeente.

De jury roemt de uiteindelijke winnaar van de Prijs Thies Koggel, omdat hij zich al op jonge leeftijd heeft onderscheiden in het groene erfgoeddomein en ruim boven het spreekwoordelijke maaiveld uitsteekt. Hij laat, volgens de jury, in zijn werk zien, dat hij in het onderhouden van historische landgoederen de combinatie zoekt én vindt tussen ambacht en onderzoek. In een verouderend werkveld laat hij zich zien als een talentvol ambachtsman, die zich met hoofd, hart en handen inzet voor de monumentensector. Hij is gepassioneerd en schuwt discussies met zijn veelal veel oudere collega’s niet, aldus de jury.

Koggel ontving de Prijs Jong MonumentenTalent 2016 uit handen van juryvoorzitter Susan Lammers, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

De Prijs is door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingesteld, om jong talent in de monumentensector in de schijnwerpers te zetten en frisse ideeën en nieuwe energie met elkaar te delen. De jaarlijkse prijs bevordert de verbinding van generaties in de erfgoedsector en genereert positieve aandacht voor cultureel erfgoed en jonge professionals.

Foto:  Léontine van Geffen-Lamers


advertentie