Beroep Connexxion tegen OV-concessie Syntus afgewezen

Regio - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) stelt Connexxion in het ongelijk in haar beroep tegen de aanbesteding van het busvervoer in de provincie Utrecht.

De provincie heeft de concessie verleend aan Syntus. Connexxion vond dat de provincie had moeten onderzoeken of Syntus in het kader van de aanbesteding in strijd met de Mededingingswet heeft gehandeld.

Het CBb oordeelt dat daar in dit geval geen aanleiding toe is.

Connexxion vond bovendien dat de inschrijving van Syntus ongeldig is, omdat Syntus zonder voorafgaande instemming van de betrokken concessieverleners en concessiehouders buslijnen buiten het concessie gebied heeft aangeboden.

Het CBb oordeelt dat deze concessiegrens-overschrijdende buslijnen mochten worden aangeboden en dat daarvoor geen voorafgaande instemming was vereist. 

Deze uitspraak van het CBb betekent dat Syntus in de periode van december 2016 tot december 2023 het busvervoer in de provincie Utrecht mag verzorgen. 

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak.

De volledige uitspraak is HIER te raadplegen.


advertentie