Informatiepagina over toekomst sociale werkvoorziening

De Ronde Venen - Sinds eind vorige week is er een tijdelijke informatiepagina beschikbaar met informatie rond de besluitvorming over de toekomst van de sociale werkvoorziening in de gemeenten De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen en Stichtse Vecht. Daarmee is alle informatie op één plek toegankelijk en overzichtelijk te raadplegen. Op de informatiepagina staan antwoorden op vragen die nu leven, zoals het waarom, de stappen in het proces, het onderzoek, de plannen en besluitvorming.

De colleges van B&W van De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen en Stichtse Vecht hebben op 1 november 2016 een voorgenomen besluit voorgelegd aan hun gemeenteraden. Dit besluit houdt in, dat zij de gezamenlijke sociale werkvoorziening, die nu door PAUW Bedrijven wordt uitgevoerd, anders willen gaan organiseren. Wsw-werknemers blijven voor de toekomst verzekerd van passend en betaald werk en behouden hun arbeidsvoorwaarden tot aan hun pensioen.

Wsw-werknemers zijn inwoners van de gemeenten die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen niet in staat zijn zelfstandig werk te vinden. PAUW Bedrijven voorziet hun op verschillende manieren in werk.

Als gevolg van veranderende wetgeving is de instroom van Wsw-werknemers gestopt. Dit betekent dat er over een aantal jaren geen Wsw-werknemers meer bij de sociale werkvoorziening werken. Daarom is ingrijpen noodzakelijk.

De besluitvorming in de diverse gemeenteraden vindt plaats in het eerste kwartaal van 2017.

De website wordt aangeboden door het bestuur van de gemeenschappelijk regeling. Hierin zitten de wethouders van De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Vianen.

Bron: RTV Stichtse Vecht


advertentie