Gebiedsproces glastuinbouwgebied Mijdrecht in volle gang

Mijdrecht - De gemeente De Ronde Venen bereidt op dit moment de actualisatie voor van het bestemmingsplan ‘Buitengebied-West’, waarbinnen zich ook het glastuinbouwgebied Tuinderslaan in Mijdrecht bevindt. 

Wageningen Economic Research (voorheen LEI) heeft een inventarisatie onder de ondernemers in het gebied Tuinderslaan en de Oosterlandweg afgerond. Hierbij is de huidige situatie in beeld gebracht, maar is met name stilgestaan bij de toekomstplannen. Willen de ondernemers in het gebied hun bedrijf doorzetten, staken, uitbreiden of verplaatsen?

Deze week is ook een enquête verstuurd naar glastuinders elders in de provincie Utrecht, met de vraag of zij zich zouden willen vestigen in het gebied Tuinderslaan in Mijdrecht.

Beide inventarisaties moeten inzicht geven in de mogelijkheden en kansen voor duurzame glastuinbouw in Mijdrecht. 

Inmiddels heeft ook adviesbureau Sweco in opdracht van de gemeente een eerste opzet gemaakt voor de drie scenario’s voor het gebied Tuinderslaan:

• het voortzetten van de huidige situatie;
• het geven van alle ruimte aan de glastuinbouw;
• het omvormen naar een aantrekkelijke dorpsrand.

Deze scenario’s zijn op 28 november jl. door de gemeente aan de bewoners en ondernemers van het gebied Tuinderslaan gepresenteerd. Hun reacties worden in het verdere proces meegenomen.

Voor de glastuinders in het gebied Tuinderslaan en Oosterlandweg wordt een afzonderlijke bijeenkomst georganiseerd, waarbij de uitkomsten van de inventarisatie door Wageningen Economic Research worden teruggekoppeld. Daarnaast worden zij dan bijgepraat over de ontwikkelingen in het gebied Tuinderslaan. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort verstuurd.

Bron: LTO Glaskracht Nederland


advertentie