Brandweerpost Maarssen buiten dienst gesteld vanwege onderbezetting

Maarssen - Burgemeester Witteman van Stichtse Vecht heeft in een reactie aan de gemeenteraad blijk gegeven van zijn ongenoegen over de afhandeling van een brand, die dinsdagochtend 29 november jl. plaatsvond in een woning in Maarssen-Dorp. Bij de brand, die werd veroorzaakt door een vlam in de pan, kon de brandweerpost Maarssen niet tijdig uitrukken, omdat deze onvoldoende bezetting had. 

Witteman is vooral ontstemd over het feit, dat vanuit de brandweer niet adequaat werd gereageerd op de lage bezetting. “Hoewel de eerste eenheid binnen de vastgestelde normen ter plaatse was, is het onacceptabel dat een post is gealarmeerd, waarvan men wist of had kunnen weten dat deze niet de bezetting had om te kunnen uitrukken. Daarmee is kostbare tijd verloren gegaan. Ik heb dit direct laten weten aan de verantwoordelijke leidinggevende van het district en gevraagd om in te grijpen teneinde een herhaling hiervan te voorkomen.”, aldus Witteman in zijn reactie aan de raad.

Als een brandweerpost op enig moment te krap in de bezetting zit voor een uitruk, geldt de afspraak dat deze post voor dat moment buiten dienst wordt gesteld, en dat de brandmelding direct naar de dan dichtstbijzijnde post gaat met voldoende bezetting. Dit is een vaststaand protocol. Witteman is ontstemd dat dit protocol niet is gevolgd. 

Vanwege onderbezetting is de brandweerpost Maarssen afgelopen woensdag tijdens kantooruren buiten dienst gesteld. De opkomst zou krap zijn voor uitruk. Woensdagavond heeft een extra overleg van leidinggevenden van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) plaatsgevonden, om onmiddellijk tot een oplossing te komen. Witteman heeft de VRU ondersteuning aangeboden bij het verbeteren van de bezetting. 

De brand ontstond dinsdagochtend rond 10.40 uur in een woning aan de Strick van Linschotenstraat in Maarssen-Dorp. De dochter des huizes meldde de brand. Er is alleen sprake van materiële schade. De beroepsbrandweer van de Schepenbuurt in Utrecht-Noord en de leden van de vrijwillige brandweer van Breukelen hebben de brand uiteindelijk geblust.

Bron: RTV Stichtse Vecht


advertentie