Gemeente houdt vast aan spelen op kunstgrasvelden

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen blijft van mening dat spelen op kunstgrasvelden mogelijk is tot de uitkomst van het RIVM-onderzoek bekend is. Dit schrijft de gemeente in een informatienota aan de gemeenteraad, naar aanleiding van berichtgeving door de NOS.

Op 5 oktober 2016 werd in het televisieprogramma Zembla melding gemaakt van mogelijke gezondheidsrisico's bij het gebruik van kunstgrasvelden, die met rubbergranulaat (vermalen autobanden) zijn ingestrooid.

Vervolgens heeft het gemeentebestuur op 11 oktober 2016 in nauwe samenspraak met de betrokken voetbalverenigingen besloten in deze problematiek gezamenlijk de lijn van de minister van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten en de KNVB te volgen. Dit beleid houdt in dat eerst de resultaten van het nadere onderzoek van het RIVM worden afgewacht. Die resultaten worden medio december 2016 verwacht.

In het weekend van 26 en 27 november 2016 heeft de NOS een bericht uitgezonden, dat de indruk wekte dat onderzoeksresultaten bekend zouden zijn die de vermeende gezondheidsrisico's bevestigden. Dit bericht bleek niet juist te zijn. Er zijn dus geen nieuwe (onderzoeks)gegevens bekend.

De Vereniging Sport en Gemeenten heeft daarop op maandag 28 november jl. de gemeenten met een nieuwsbrief geïnformeerd. Gemeente De Ronde Venen heeft vervolgens de voetbalverenigingen geïnformeerd door toezending van deze nieuwsbrief, met daarbij de mededeling dat er geen aanleiding bestaat voor wijziging van de afgesproken beleidslijn.

Gemeente De Ronde Venen ziet op dit moment geen aanleiding om terug te komen op het eerder ingenomen standpunt en op de ingezette beleidslijn.

Klik op de link onder dit artikel voor de nieuwsbrief van de Vereniging Sport en Gemeenten.


advertentie