De Ronde Venen participeert in pilot 'Zorgpension'

De Ronde Venen - De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Stichtse Vecht hebben in juni 2015 een samenwerkingsconvenant gesloten met het Hofpoortziekenhuis in Woerden. oel daarvan is om waar mogelijk gezamenlijk op te trekken in de veranderingen binnen de gezondheidszorg en het sociale domein.

Op het gebied van zorginfrastructuur lag al enige tijd de wens samen te werken binnen een nieuwe pilot. De pilot 'Zorgpension' is een antwoord op (zorg)vragen bij kwetsbare ouderen die voor een korte tijd de nabijheid van zorg nodig hebben

Het gaat dan om zorg na een opname in het ziekenhuis, respijtzorg voor mantelzorgers, of observatie die niet medisch is. Het is aanvullend op de ingekochte respijtzorg binnen de Wmo en wordt gezamenlijk met de zorgverzekeraar gefinancierd.

De colleges in De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort en Woerden hebben ingestemd met de pilot en dragen financieel bij voor twee bedden gedurende de pilot, terwijl de gemeente Oudewater voor één bed bijdraagt. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ziet af van deelname,

De pilot loopt af in 2017. Vanaf 2018 is het de bedoeling de daadwerkelijk geleverde ondersteuning onder te brengen in de Wmo-contracten.


advertentie