Overlast van houtkachels en open haarden?

De Ronde Venen - Een houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Het nadeel is echter dat zij veel meer verontreiniging verspreiden dan andere verwarming. In huis komen door het stoken meer schadelijke stoffen in de lucht. Ook buitenshuis kunnen de schadelijke stoffen in de lucht blijven hangen, vooral als het windstil is of als het mistig is. Dit schrijft de GGD regio Utrecht op haar website. 

Volgens de GGD hebben in huizen waar regelmatig wordt gestookt vooral kinderen een groter risico op luchtwegklachten. Voorbeelden zijn verkoudheid, astma, bronchitis en longontsteking. Ook mensen met gevoelige longen of hartklachten kunnen extra klachten krijgen door een houtkachel of open haard.

De rook van een houtkachel of open haard kan ook buitenshuis voor veel overlast zorgen. De houtkachel of open haard is de meest genoemde bron van geurhinder in de leefomgeving. Sommige omwonenden kunnen er gezondheidsklachten van krijgen, zoals benauwdheid en hoestklachten. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals mensen met astma, ervaren gezondheidsklachten door laaghangende rook in hun woonomgeving.

Om klachten over het gebruik van een houtkachel of open haard te voorkomen, geeft de GGD de volgende tips.

- Gebruik de houtkachel niet als hoofdverwarming
- Laat u adviseren over het juiste stooktoestel en laat deze installeren door een erkend installateur.
- Kies een toestel met de juiste capaciteit voor de ruimte die u wilt verwarmen. Bij een te grote capaciteit wordt het al snel te warm in de kamer. Wanneer de kachel om die reden wordt gesmoord, leidt dit tot onvolledige verbranding, met meer productie van schadelijke stoffen.
- Ventileer altijd tijdens het stoken, zo zorgt u voor voldoende zuurstof voor een volledige verbranding van de brandstoffen. Dit is ook belangrijk voor uw eigen gezondheid, want hierdoor worden vervuilende stoffen in de woning afgevoerd naar buiten.
- Zorg voor volledige verbranding (blauwe vlammen), door de luchttoevoer naar de kachel volledig open te zetten, evenals de uitlaatklep naar de schoorsteen.
- Laat uw schoorsteen elk jaar reinigen en leeg de asla op tijd.
- Gebruik de juiste materialen om te stoken. Stook alleen onbehandeld hout dat 1 tot 2 jaar gedroogd is.
- Stook niet bij windstil en mistig weer, want de rook blijft dan om het huis hangen en veroorzaakt extra hinder.

Hinder door houtkachels komt vaak door slecht stookgedrag. Heeft u last van een open haard of houtkachel die in de omgeving gestookt wordt? Ga dan eerst in overleg met de stoker of schakel buurtbemiddeling in. Buurtbemiddeling is in veel Nederlandse gemeenten aanwezig. Soms zijn een goed gesprek en een paar afspraken voldoende om de hinder te beperken. Soms zijn grotere ingrepen noodzakelijk, bijvoorbeeld het verhogen van de schoorsteen of het aanpassen van het rookkanaal.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact zoeken met uw gemeente, afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Op basis van wet- en regelgeving kan de gemeente optreden in extreme situaties met voldoende bewijslast. Over het algemeen zal de gemeente rekening houden met de belangen van zowel de stoker als de klager. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kunt u - als laatste mogelijkheid - ook naar de rechter stappen.

Ook de GGD kan een rol spelen bij overlast van houtkachels of open haarden. Zo kan het team Milieu en Gezondheid informatie verstrekken over verontreiniging van houtkachels, open haarden en gezondheid. Ervaart u overlast  door houtkachels of open haarden? De GGD kan met u meedenken over een mogelijke aanpak van het probleem.

De GGD voert echter geen metingen uit en kan ook geen maatregelen afdwingen.


advertentie