Gemeente overlegt met sportverenigingen over uitkomst RIVM-rapport

De Ronde Venen - De gemeente overlegt woensdag 21 december met de sportverenigingen die gebruikmaken van kunstgrasvelden met rubberkorrels over het vandaag verschenen RIVM-rapport. In overleg met de verenigingen wil het college kijken welke conclusies uit het rapport getrokken moeten worden.

Vandaag heeft het RIVM het rapport gepubliceerd over de risico’s van sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels. Het RIVM concludeert dat het gevaar voor de gezondheid ‘praktisch verwaarloosbaar’ is en dat het verantwoord is op de velden te (blijven) sporten.

Wethouder Alberta Schuurs (Sport) zegt in een eerste reactie blij te zijn met de duidelijke uitkomst. ,,We gaan het rapport goed bestuderen en bespreken met de verenigingen. Welke conclusies trekken zij, daar ben ik benieuwd naar. Ondanks de uitslag zal het rapport niet direct alle zorgen bij iedereen wegnemen, daar wil ik rekening mee houden als we conclusies trekken. Ik wil nu eerst de rapporten en adviezen goed bestuderen, met de verenigingen overleggen en de reacties uit de samenleving verzamelen en pas daarna een standpunt bepalen.´´

De gemeente heeft vandaag de verenigingen over het onderzoeksresultaat geïnformeerd. Voor woensdagavond is een bijeenkomst gepland om het resultaat nader te bespreken.

Het tv-programma Zembla besteedde begin oktober in een uitzending aandacht aan de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgras met daarin rubberkorrels. Een bepaalde stof in de korrels is mogelijk kankerverwekkend. Die uitzending zorgde voor ophef onder sporters en ouders.

Naar aanleiding van de uitzending is de gemeente toen onmiddellijk in overleg getreden met de sportverenigingen om de situatie te bespreken. Afgesproken is toen de beleidslijn te volgen van het ministerie, de KNVB en de vereniging Sport en Gemeente (VSG). Die beleidslijn hield in dat het RIVM nader onderzoek zou doen naar de risico’s van sporten op velden met rubberkorrels en dat in de tussentijd gewoon gesport zou kunnen worden op met rubber ingestrooid kunstgras.

Op www.rivm.nl zijn alle relevante gegevens over het onderzoek te vinden. Ook heeft het RIVM een telefonische publieksinformatielijn geopend waar vragen kunnen worden gesteld: 0800-0480.


advertentie