Eerste certificaten ‘Klik en Tik’ of ‘Digisterker’ uitgereikt

Woerden/De Ronde Venen - Hoe doe je digitaal je belastingaangifte en hoe kun je zien of je veilig bankiert op het internet? Ruim 35 cursisten die gisteren hun certificaat ‘Klik en Tik’ of ‘Digisterker’ ontvingen in de Bibliotheek Woerden weten inmiddels het antwoord op deze vragen.

De afgelopen tijd hebben zij in de bibliotheek hard gewerkt om hun digitale vaardigheden te verbeteren. Voor hun inspanningen kregen zij een certificaat uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht, wethouder David Moolenburgh (De Ronde Venen) en directeur Mirjam van den Bremen van Bibliotheek Het Groene Hart.

Twee miljoen Nederlanders zijn onvoldoende vaardig met de computer of de Nederlandse taal. Bibliotheken willen deze mensen helpen en bieden cursussen aan waarmee ze hun taal- en digitale vaardigheden kunnen verbeteren. In Woerden, Oudewater, Maarssenbroek, Breukelen en Mijdrecht zijn de eerste cursussen inmiddels afgerond.

Tijdens de cursussen leerden deelnemers onder meer hoe om te gaan met digitale overheidsdiensten, zoals het aanvragen van een DigiD of het invullen van een belastingformulier. Het werk van de cursisten werd bekroond met een certificaat.

Voorafgaand aan de uitreiking duidde Eric de Haan, directeur van Bibliotheek Angstel Vecht en Venen (AVV) het belang van de cursussen. “Het hebben van onvoldoende taal- of digitale vaardigheden is echt niet een probleem dat alleen bij inwoners in de grotere steden speelt”, volgens De Haan. “Door de onderlinge samenwerking tussen bibliotheken en landelijke en provinciale partijen zorgen we ervoor dat deze cursussen ook beschikbaar zijn voor kleinere gemeenten en kernen.” Ook gaf De Haan aan dat deze uitreiking een eerste stap is. “We zijn nog maar net begonnen en zullen deze cursussen in de toekomst blijven aanbieden en verder uitbreiden.”

Mariëtte Pennarts ging in haar toespraak in op het belang van de Bibliotheken in het algemeen en taal- en digitaal vaardig maken van mensen in het bijzonder. “De cursussen zorgen ervoor dat iedereen de kans krijgt mee te doen”, aldus Pennarts. Daarbij vond ze dat bibliotheken niet te bescheiden moeten zijn, omdat ze met projecten als deze laten zien dat ze meerwaarde bieden.

Aansluitend ging de gedeputeerde in gesprek met twee cursisten, die beiden het belang van de cursussen beaamden. “Ik durf nu veel meer op internet”, vertelde een van hen. Na de overhandiging door de gedeputeerde, ontvingen de overige cursisten de certificaten van de Rondeveense wethouder David Moolenburgh en bibliotheekdirecteur Mirjam van den Bremen.

Een groeiend aantal bibliotheken biedt cursussen aan, die mensen taal- en digitaal vaardiger maken. In de cursus ‘Klik en Tik’ leren ze de basisbeginselen van bijvoorbeeld surfen op het internet of het aanmaken van een e-mailaccount. In de cursus 'Digisterker' leren cursisten hoe digitale overheidsdiensten werken, zodat ze in de toekomst zelf in staat zijn hiermee om te gaan.

De cursussen zijn gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie op de website van de bibliotheek in de buurt.

De cursussen zijn tot stand gekomen binnen een samenwerkingsverband van bibliotheken Angstel Vecht en Venen (AVV) en Het Groene Hart (HGH), de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) BiSC.


advertentie