Alternatief plan voor PAUW Bedrijven

De Ronde Venen - Als gevolg van veranderende wetgeving is de instroom van Wsw-werknemers gestopt. Dit betekent dat er over een aantal jaren geen Wsw-werknemers meer bij de sociale werkvoorziening werken. Daarom is ingrijpen noodzakelijk.

De bij PAUW Bedrijven betrokken colleges hebben in meerderheid besloten werk en detachering van WSW-werknemers in eigen hand te organiseren en daarmee PAUW Bedrijven per 1 januari 2019 te ontmantelen.

De OR van PAUW Bedrijven presenteert maandag 16 januari aanstaande in een raadsinformatiebijeenkomst een alternatief plan voor haar toekomst. Volgens een second opinion is de voorgenomen keuze voor het 'regiemodel' niet de juiste: 'Voorkom onnodige schade door ontmanteling en liquidatie. Overweeg voor de kortere termijn het transformeren van PAUW Bedrijven naar een sociaal detacheringsbedrijf.'

De Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven voert in opdracht van de gemeenten Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, De Ronde Venen, Vianen en Stichtse Vecht, de Wet sociale werkvoorziening uit met medewerkers met een WSW-dienstverband. Een meerderheid van de zes colleges kiest voor verandering en wil over twee jaar werk en detachering van WSW-werknemers in eigen hand organiseren. De colleges van Stichtse Vecht en IJsselstein hebben een andere mening en kiezen eerder voor een ander model. De uiteindelijke keuze ligt bij de individuele raden van betrokken gemeenten.

Het voorgenomen besluit is een voortvloeisel uit het rapport van Langedijk, SWO d.d. 13 oktober 2016. Al vanaf het begin van de discussie was er de nodige kritiek op het plan. Op 20 oktober 2016 reageerde bestuurster Els Uijting van PAUW Bedrijven aan de betrokken gemeentesecretarissen: 'Wij constateren dat de onderzoeks-scope ten tijde van het onderzoek ingrijpend is versmald. Dit betekent dat het rapport alleen betrekking heeft op de toekomstige uitvoering van de Wsw. Deze versmalling doet geen recht aan de opdracht waar gemeenten voor staan namelijk: toe-leiden naar werk voor de onderkant van de arbeidsmarkt.'

De ondernemingsraad van PAUW Bedrijven heeft eerder flinke kritiek geuit op de voorgenomen beslissing en heeft organisatieadviseur Robert Capel gevraagd een second opinion op te stellen. Conclusie van dit alternatieve rapport: 'Het onderzoek (van Langedijk) biedt onvoldoende basis voor vergaande besluitvorming. De opzet is eenzijdig gericht op de WSW en de gepresenteerde drie modellen zijn ongelijkwaardig. Het lijkt alsof het regiemodel de enige uitkomst is, terwijl het model niets zegt over de toekomstige uitvoeringsstructuur van de Participatiewet'.

Het rapport van Robert Capel za in de raadsbijeenkomst van 16 januari verder worden toegelicht.

Klik op de link onder dit artikel om het rapport van Robert Capel te lezen of te downloaden.


advertentie