Dorpsraad Loenersloot wil voorstel verbreding N201 van tafel

Stichtse Vecht - Tijdens de raadscommissie Fysiek Domein van 25 januari presenteert wethouder De Groene een plan om de N201 bij Loenersloot - tussen de N402 en de A2 - te verbreden. De Dorpsraad Loenersloot heeft in een brandbrief de wethouder met klem verzocht dit agendapunt in te trekken.

De Dorpsraad heeft van ambtenaren van zowel de gemeente als van de provincie gehoord dat de provincie eerst een trajectstudie wil houden naar de hele N201, vanaf Amstelhoek tot en met Vreeland. Dit ondezoek zou eind 2017 gereed moeten zijn. 'Waarom nu al een voorschot hierop nemen?' vraagt Dorpsraad Loenersloot zich in de brief op poten af.

Volgens de Dorpsraad is op 18 juni 2012 ten overstaan van meer dan 100 bewoners van Loenersloot uitgesproken dat de wethouder niet meegaat in een verbreding van de N201 tussen de A2 en Loenerslootse brug, omdat dat zou leiden tot een dubbele opstelplaats midden in het dorp vanwege voertuigen die ‘s ochtends de A2 niet op kunnen en ‘s avonds de A2 niet af kunnen.

Deze en andere knelpunten en stremmingen zouden éérst moeten worden aangepakt, vindt de Dorpsraad. Anders zal de doorstroming van de N201 naar de A2 en andersom niet wezenlijk verbeteren met een verbreding, maar wel ter hoogte van Loenersloot extra problemen geven.

'Ons standpunt is  dat als de situatie bij  die opritten/afritten  A2 en de overige knelpunten N402 en de situatie bij Vreeland, niet worden aangepakt, de doorstroming van de N201 naar de A2 en andersom niet wezenlijk zal verbeteren. Wel zal er door die verbreding op het voorgestelde wegvak, ter hoogte van ons dorp, een dubbele opstelstrook ontstaan, waardoor CO2 en fijnstof overlast voor bewoners en voor de in ons dorp gelegen basisschool oplevert', aldus de Dorpsraad in haar brandbrief naar de wethouder.

'Het gaat niet aan', vindt de Dorpsraad, 'om de gemeenteaad  te vragen een besluit te nemen waardoor ons dorp als enige in uw gemeente zwaar zal worden belast c.q. nadeel van zal ondervinden, terwijl de plannen nog niet vast staan en het voorts niet te verwachten is dat de doorstroming naar/van de A2 verbetert', eindigt de brief. 

'Om deze redenen en vanwege uw toezegging uit 2012 verzoeken wij u dit agendapunt in te trekken totdat de studie van de Provincie gereed is.'

Bron: Vechtstroom

Klik HIER om de volledige brief van de Dorpsraad Loenersloot te lezen.


advertentie