'Provincie Utrecht deels verantwoordelijk voor problemen Syntus'

De Ronde Venen - De provincie Utrecht dient een deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de slechte start van vervoerder Syntus in de regio Utrecht. De provincie had er namelijk beter aan gedaan om de start van de concessie enige tijd uit te stellen, zodat Syntus meer voorbereidingstijd had gekregen. Dit vinden de Rover-afdelingen uit de provincie Utrecht. De korte implementatietijd is volgens Rover één van de belangrijkste oorzaken van de opstartproblemen in de concessie Provincie Utrecht. 

Reizigers klagen sinds de start van de concessie onder meer over slechte informatie, aangepaste routes en chauffeurs die de weg niet weten of zelfs niet komen opdagen. In december erkende de Utrechtse gedeputeerde Verbeek-Nijhof al dat de start van de concessie problematisch verliep door de late uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in het bezwaar van Connexxion tegen de gunning.

Door dit bezwaar van de voormalige vervoerder, kon vervoerder Syntus pas drie weken voor ingang van de concessie echt beginnen met de voorbereidingen. Volgens Rover had de provincie Syntus kunnen helpen door de start van de concessie een tijdje uit te stellen, zodat de vervoerder meer tijd had gekregen om apparatuur te testen, chauffeurs te werven en instrueren en de informatievoorziening op orde te brengen.

Rover mocht spreken over de slechte start van Syntus in de streekconcessie in de provincie Utrecht tijdens een vergadering van de Provinciale Staten. Daar wees Rover op de rol die de provincie zelf speelde. “De provincie ziet ervan af om Syntus een boete wegens wanprestatie op te leggen”, aldus Aldo Markus. “Dat lijkt heel ruimhartig, maar zou het niet op zijn plaats zijn geweest als de provincie ook eens achter de eigen oren zou krabben?”

Rover vroeg het provinciebestuur ook om nu te werken aan het herstel van het vertrouwen van de reiziger, juist omdat de nieuwe concessie ook veel positieve ontwikkelingen bevat. In de bussen is extra beenruimte, wifi en oplaadpunten voor de telefoon aanwezig en dorpen zouden hun bus niet verliezen. “Jammer en een gemiste kans”, aldus Markus, “Je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk te maken.”

Syntus is volgens de provincie Utrecht al met een verbeterplan gekomen en men verwacht verder dat de dienstverlening ‘rijdenderweg’ zal verbeteren. De gedeputeerde Verbeek-Nijhof gaf Syntus via een memo ook een compliment voor de inzet van al het personeel, dat onder grote druk stond. Verder gaat Rover de komende tijd met Syntus in gesprek over de binnengekomen klachten en mogelijke verbeteringen.


advertentie