Ondertekening convenant snel internet buitengebied De Ronde Venen vertraagd

De Ronde Venen - De ondertekening van het convenant tussen gemeente De Ronde Venen en het Communication & Infrastructure Fund (CIF) over de aanleg van snel internet in het buitengebied van de gemeente, is vertraagd.

Op 22 november 2016 heeft het college van B&W het convenant met de aanleggende partij en investeerder CIF goedgekeurd. De gemeente De Ronde Venen zal als de planning goed verloopt, aan het lijstje van CIF worden toegevoegd voor de aanleg van snel internet in het buitengebied (verglazing). 

CIF heeft echter onlangs een pas op de plaats gemaakt, om eerst de lopende buitengebiedprojecten af te ronden en de aanpak per gebied te evalueren. Om die reden heeft het bedrijf verschillende projecten die op de planning stonden, laten weten dat er vertraging is ontstaan.

Het convenant met de gemeente zou eigenlijk medio januari 2017 getekend worden, maar vanwege tussenevaluatie bij CIF is dit vertraagd. Wanneer het convenant nu wordt ondertekend, is nog niet bekend.

Eind februari wordt bekendgemaakt welke projecten dit jaar, wat CIF betreft, aan de beurt zijn. Het is niet bekend of De Ronde Venen in dat lijstje van CIF zal staan voor dit jaar.

In De Ronde Venen moet ongeveer 350 km glasvezel worden aangelegd.

CIF is een gerenommeerd beleggingsfonds in telecommunicatie infrastructuur en datacenters. Aanleg van glasvezel wordt uitgevoerd door dochteronderneming CIF Operator.


advertentie