Bezwaren gemeente tegen verkeersbesluit Uithoorn afgewezen

Uithoorn/De Ronde Venen - Het college van B&W van gemeente Uithoorn heeft de bezwaren van de gemeente De Ronde Venen tegen het verkeersbesluit van de gemeente Uithoorn afgewezen.

Naar de mening van het college van Uithoorn, zijn de gevolgen van de besluiten voor De Ronde Venen niet ingrijpend. Hoewel er om die reden naar de mening van het college geen wettelijk overleg met De Ronde Venen in het kader van de Wegenverkeerswet noodzakelijk was, zijn volgens B&W van Uithoorn uit zorgvuldigheid zowel bestuurlijke als ambtelijke overleggen geweest met de gemeente De Ronde Venen.

Hierin zijn onder andere de tijdelijke maatregelen en het ontwerp van de tijdelijke inrichting besproken.

Het college van Uithoorn vindt dit procedurebezwaar dan ook ongegrond. Mocht echter na uitvoering van de maatregelen blijken dat het landbouwverkeer zich minder verspreid dan gedacht, én daardoor overlast ontstaan, zal het Uithoornse college aanvullende maatregelen nemen.

Het college van B&W van Uithoorn nam de verkeersbesluiten vooruitlopend op de herinrichting van het centrum van Uithoorn. De ambities van de gemeente Uithoorn t.a.v. de herinrichting zijn echter naar beneden bijgesteld, doordat de investeerder zich enige tijd geleden terugtrok uit het project.

Klik op de link onder dit artikel om het persbericht van het college van B&W van Uithoorn te lezen.


advertentie