Statenfractie CDA bezorgd over tempo aanleg snel internet buitengebieden

Utrecht/De Ronde Venen - Derk Boswijk van de CDA-fractie in de Provinciale Staten van de provincie Utrecht, heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) vragen gesteld over het tempo van de aanleg van snel internet in de buitengebieden in de provincie. Hij deed dit mede naar aanleiding van ons artikel over het uitstel van de ondertekening van het convenant tussen de gemeente De Ronde Venen en CIF over de aanleg van snel internet in de buitengebieden van de gemeente.

Volgens hun persbericht maakt het CDA in de provincie Utrecht zich zorgen over de snelheid van de aanleg van snel internet. Reden is de berichtgeving dat een potentiele marktpartij voor de aanleg van snel internet in de provincie Utrecht een pas op de plaats heeft gemaakt om lopende projecten af te ronden en te evalueren. Ook zouden drempels op het gebied van graafwerkzaamheden projecten kunnen vertragen.

Het CDA wil daarom van GS weten of dit gevolgen heeft voor de aanleg van snel internet in de provincie Utrecht. De provincie Utrecht is op dit moment bezig met de uitvoering van de intentieovereenkomst die zij in september 2016 met twee gebiedscommissies en 28 gemeenten heeft gesloten over snel internet.

De Provincie Utrecht heeft hierbij € 1 miljoen ter beschikking gesteld ter ondersteuning.

CDA Statenlid Derk Boswijk: ‘In zowel de gemeente De Ronde Venen als de gemeente Lochem heeft de ondertekening van het convenant tussen gemeente en de marktpartij CIF over de aanleg van snel internet in het buitengebied vertraging opgelopen. Het CDA is benieuwd of meer gemeenten in de provincie Utrecht hier mee te maken hebben en zo ja of er eventueel een plan B klaarligt’.

Klik op de link onder dit artikel om de vragen van het CDA te lezen.


advertentie