Rabobank verlengt sponsorovereenkomst met SV Argon

Mijdrecht - De Rabobank Rijn en Veenstromen blijft de komende twee jaar hoofdsponsor van SV Argon uit Mijdrecht. Dat schrijft het bestuur van Argon op de website.

Ton Goedemoed, de voorzitter van het Argon-bestuur schrijft dat het bestuur 'met veel genoegen'  kan mededelen dat de club de samenwerking met de Rabobank Rijn en Veenstromen voor twee jaar heeft kunnen verlengen. De overeenkomst is zaterdag 18 februari jl. feestelijk ondertekend in de bestuurskamer van Argon.

Goedemoed brengt in herinnering dat de relatie van Argon met de Rabobank als hoofdsponsor van de club, reeds vele jaren bestaat en voorts dat de steun van de bank buitengewoon belangrijk is. Mede dankzij het vertrouwen dat de Rabobank in Argon heeft, kan de club haar ambities nastreven en iedere sporter laten sporten op zijn of haar gewenste niveau.

Volgens de voorzitter komt de financiële ondersteuning Argon in de breedte ten goede, wat betekent dat zowel het prestatieve als ook het recreatieve voetbal, inclusief het G-team, ondersteund worden. De naam van de Rabobank zal tijdens diverse activiteiten prominent in beeld worden gebracht. De Rabobank is tevens shirtsponsor zijn van diverse teams.

In de nieuwe overeenkomst is ook een aantal afspraken vastgelegd over dat Argon en de Rabobank nog meer dan voorheen van elkaars netwerk gebruik willen gaan maken.

Op de foto's: Walter van Dijk, directeur Bedrijven Rabobank Rijn en Veenstromen, Ronald Meijer, kantoordirecteur Rabobank Rijn en Veenstromen, Ton Goedegoed, voorzitter sv Argon, Sandor Harmens, penningmeester sv Argon en Peter Schoonderwoerd, voorzitter sponsorcommissie sv Argon


advertentie