Gemeenteraad in gesprek met inwoners over hulp en zorg

De Ronde Venen - Op zaterdag 25 maart organiseert de gemeenteraad van De Ronde Venen, in het gemeentehuis in Mijdrecht, de 3e editie van de ‘Dag van de Zorgvrager’. De raadsleden willen op deze dag van inwoners horen wat zij vinden van de zorg en hulp die zij krijgen. Wat gaat er goed? En wat zou beter kunnen? Welke ideeën zijn er ter verbetering? De gemeenteraad hoort het graag!

De gemeente zorgt sinds 1 januari 2015 voor een groot deel van de zorg en hulp in de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp, jeugdzorg, het vinden van werk, woningaanpassingen, rolstoelen en rollators, beschermd wonen, uitkeringen, mantelzorgondersteuning en bijzondere bijstand.

Met de ervaringen van inwoners kan de gemeenteraad bekijken of de gemeente bepaalde zaken anders zou moeten doen om de zorg en hulp te verbeteren. Bijvoorbeeld door het beleid of de uitvoering van beleid aan te passen.

Wat op papier namelijk goed lijkt te werken, kan in de praktijk soms toch anders uitpakken! Maar ook hoort de gemeenteraad graag de voorbeelden van dingen die wél goed gaan. Ook daar kan de gemeente van leren.

De dag bestaat uit een ochtendbijeenkomst van 10:00 tot 12:00 uur en een middagbijeenkomst van 13:00 tot 15:00 uur. Het programma van beide bijeenkomsten is hetzelfde.

De bijeenkomsten beginnen met een korte uitleg en vervolgens kunnen inwoners met raadsleden in gesprek over hun ervaringen met de hulp of zorg in De Ronde Venen. Daarna zullen de raadsleden vertellen wat zij zoal gehoord hebben.

Inwoners kunnen zich per e-mail aanmelden via griffier@derondevenen.nl onder vermelding van hun naam, telefoonnummer en voor welke bijeenkomst (ochtend of middag) zij zich aanmelden. De raad ontvangt deze aanmeldingen graag voor maandag 20 maart.

Voor inwoners van Abcoude of Baambrugge die de Dag van de Zorgvrager bij willen wonen maar die geen vervoer hebben, kan de Plusbus van Tympaan-De Baat uitkomst bieden. Bij aanmelding kan doorgegeven worden of men daarvan gebruik wil maken en of rekening gehouden moet worden met een eventuele rolstoel. De kosten hiervan bedragen € 3 per persoon.

De gemeenteraadsleden hopen zaterdag 25 maart veel inwoners te mogen ontmoeten!


advertentie