Gemeenten onderzoeken mogelijkheden Drechtdoorsteek

Gemeenten onderzoeken mogelijkheden Drechtdoorsteek

Regio - De gemeenten Aalsmeer, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Uithoorn onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden de Westeinderplassen door middel van een doorsteek te verbinden met de rivier de Drecht.

In een informatief overleg op 14 februari 2017 zijn de gemeenteraadsleden bijgepraat over ideeën voor het ontwikkelen van een waterverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen. Deze zogenoemde Drechtdoorsteek wordt gezien als kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van (water)recreatie.

In het verleden is al vaker over een Drechtdoorsteek gesproken, maar in 2015 heeft de gemeente Aalsmeer hier weer nieuw leven in geblazen. Inmiddels hebben de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer de handen ineen geslagen en het project samen opgepakt. Ze onderzoeken nu gezamenlijk de mogelijkheden en haalbaarheid van deze nieuwe vaarverbinding. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kan worden besloten om wel of niet verder te gaan met dit ambitieuze project.

Wethouder Jop Kluis: "De prachtige Westeinderplassen bieden nog volop kansen voor groei van recreatie en toerisme. Het college wil deze sector versterken door Aalsmeer als watersport- en toeristische gemeente duidelijker op de kaart te zetten. We zien hierbij ook kansen voor meer aanbod en nieuwe vormen van (verblijfs-) toerisme en recreatie. De Drechtdoorsteek is een potentiële locatie waar veel van deze mogelijkheden samenkomen."

Door de rivier de Drecht met de Westeinderplassen te verbinden is een snellere vaarverbinding mogelijk tussen het Hollands Plassengebied en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het aantal vaarrondjes wordt hierdoor uitgebreid. De Drechtdoorsteek biedt daarnaast kansen om de vaarroutes te verbeteren en nieuwe vormen van waterrecreatie, natuur, landschap en cultuur te stimuleren.

Belangrijk in het project is dat de uitstraling van het landschap in het Groene Hart behouden blijft. Doel is het gebied aantrekkelijk te maken voor verschillende doelgroepen, variërend van de actieve en snelle watersporter tot gezinnen en (internationale) toeristen, waardoor de ontwikkeling ook bijdraagt aan de spreiding van toeristen in de Metropoolregio Amsterdam.

De Drechtdoorsteek wordt ook een belangrijke schakel in het sloepennetwerk en kan bijdragen aan een veilige scheiding tussen beroepsvaart en recreatievaart.

De voorbereidingen voor het kansenonderzoek zijn gestart, de verdere uitrol van het project is afhankelijk van de periode waarin het kansenonderzoek wordt gedaan. Streven is om, na besluitvorming van het project, in 2018/2019 een plan van aanpak op te stellen voor de realisatie van de Drechtdoorsteek.

In hoeverre deze plannen gevolgen hebben voor de vaarwegen binnen de gemeente De Ronde Venen is nog niet bekend. Via de Drecht kan rechtstreeks de rivier de Amstel worden bereikt. Dit zou een aanzienlijke toename van het vaarverkeer kunnen betekenen.advertentie