'Gemeenteraad De Ronde Venen biedt PAUW-medewerkers geen hoop'

De Ronde Venen - Vorige week donderdag werd in de gemeenteraad van De Ronde Venen een besluit genomen over de toekomst van PAUW Bedrijven. De coalitiepartijen bleven achter het college staan in haar keuze om vooral in te steken op ontmanteling van PAUW zonder enig zicht op de wijze waarop inwoners met een arbeidsbeperking in de toekomst geholpen worden. Dit schrijft de fractie van ChrinstenUnie-SGP (CU-SGP) in een persbericht.

Volgens de fractie bleek al tijdens de commissievergadering van 6 februari, dat de coalitiepartijen het college zouden gaan steunen. Desondanks heeft de fractie nog een poging gedaan om het voorstel bij te stellen. De fractie heeft twee weken voor de raad een concept amendement naar alle fracties in de gemeenteraad gestuurd, waarin het besluit zo min mogelijk werd aangepast, maar waarbij er meer ruimte zou zijn om de alternatieven uit het advies van de Ondernemingsraad te betrekking bij het bepalen van de oplossing voor PAUW.

Helaas bleek daar geen meerderheid voor te vinden. Het amendement dat de CU-SGP uiteindelijk indiende, haalde het niet.

“Laat duidelijk zijn: de Gemeenschappelijke Regeling (de vorm waarin de samenwerking van de deelnemende gemeenten in PAUW is gegoten) is voor ons geen doel op zich” geeft CU-SGP-fractievoorzitter Wim Stam aan “Maar behoud van een bewezen goed functionerende organisatie om juist een kwetsbare doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen met expertise, een goede infrastructuur en vertrouwen van werkgevers, zou wel ons belang moeten zijn”.

Bijzonder was, merkt CU-SGP op, dat het CDA een dag voor de raad een persbericht uitbracht, waarin het pleit voor omvorming van PAUW tot een zelfstandige onderneming. Maar tijdens de raadsvergadering bleek wethouder Goldhoorn (Ronde Venen Belang), toen CU-SGP hem daar bij herhaling naar vroeg, niets in dat CDA-plan te zien. En het CDA zweeg, zo schrijft CU-SGP.

CU-SGP vindt het jammer dat het CDA niet, net als hun partijgenoten in Nieuwegein, met de fractie op wilde trekken. Net zo bijzonder was de stemverklaring van de VVD. De fractie wilde het amendement van CU-SGP niet steunen, maar was het wel eens met de geest van het amendement. Waarom de VVD in die twee weken dan geen moeite heeft gedaan om samen met de CU-SGP tot een, voor de coalitie acceptabel, amendement te komen, blijft in raadselen gehuld.

De fractie van Ronde Venen Belang maakte het, volgens de CU-SGP, zo mogelijk nog bonter door te stellen dat PAUW zich onvoldoende had voorbereid op de gewijzigde omstandigheden (stopzetting WSW per 1-1- 2015). Daarbij verwees de fractie naar de, volgens CU-SGP aantoonbaar onjuiste, beweringen van wethouder Goldhoorn (RVB) in de commissie over de inzet en resultaten van PAUW.

“Al met al een bedroevende uitkomst” aldus CU-SGP-fractievoorzitter Wim Stam. Het enige lichtpuntje is volgens CU-SGP de aangenomen motie van PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal over het informeren van de OR en andere stakeholders over de ontwikkeling van het transformatieplan en hen de gelegenheid te geven daar input voor aan te leveren. “Maar dat is dan wel een bijna walmend kaarspitje” vervolgt Stam. Gelukkig zijn in een aantal andere gemeenten verdergaande toezeggingen gedaan en is de besluitvorming in IJsselstein en Stichtse Vecht nog niet afgerond. Maar van De Ronde Venen moet PAUW het niet hebben, eindigt CU-SGP haar persbericht.


advertentie