Toekomstperspectief voor vijf forten binnen De Ronde Venen

De Ronde Venen - Op dinsdag 14 februari jl. heeft het college van B&W van De Ronde Venen het Ontwikkelkader Forten vastgesteld. Dit document bevat ontwikkelrichtingen voor vijf forten in De Ronde Venen. Het ontwikkelkader is opgesteld door de gemeente in samenwerking met omwonenden, gebruikers, eigenaren en ondernemers. Het biedt een toekomstperspectief voor vijf van zes forten in De Ronde Venen en is tegelijkertijd een inspiratiebron en houvast voor potentiële initiatiefnemers en ondernemers.

In het ontwikkelkader komen Fort bij Uithoorn, Fort Waver-Amstel, Fort in de Botshol, Fort aan de Winkel en Fort bij Nigtevecht aan bod. Elk fort heeft zijn eigen karakter en mogelijkheden voor nieuwe functies. Het is vaak een hele puzzel om een goed plan te maken voor een plek met zoveel (cultuur)historie en natuurwaarden. De forten zijn allemaal Rijksmonumenten en maken deel uit van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam.

De volgende stap is dat het ontwikkelkader wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Pas wanneer een meerderheid van de raad akkoord gaat met het ontwikkelkader, vormt het de basis voor het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen voor de forten en het begeleiden van initiatieven.

Op dinsdagavond 7 maart as. behandelt de commissie Ruimtelijke Zaken het ontwikkelkader en de behandeling in de gemeenteraad vindt volgens planning plaats op donderdag 23 maart a.s. 

Het Fort bij Abcoude heeft nog geen ontwikkelperspectief. Op woensdagavond 1 maart a.s. vindt in de Eendracht in Abcoude een bijeenkomst plaats om de toekomst van dit fort te bespreken. Later dit jaar wordt het ontwikkelperspectief voor Fort bij Abcoude ingevoegd in het Ontwikkelkader Forten.

Het Ontwikkelkader Forten De Ronde Venen is terug te vinden op www.derondevenen.nl/forten.advertentie