College gaat transformatieplan voor Wsw opstellen

De Ronde Venen - Een meerderheid van de gemeenteraad van De Ronde Venen heeft vorige week donderdag ingestemd met het raadsvoorstel over het transformatieplan voor de toekomstige uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Naast het raadsvoorstel is een motie aangenomen, waarin het college de opdracht krijgt het transformatieplan vorm te geven in overleg met PAUW Bedrijven, opdrachtgevers van PAUW en het Participatieplatform, zo meldt de gemeente in een persbericht.

In de komende maanden gaat de gemeente aan de slag om het transformatieplan verder uit te werken. In dit plan wordt beschreven hoe de onderdelen van de Wsw-uitvoering georganiseerd gaan worden, hoe het proces gaat verlopen en wat de te verwachte financiële en juridische consequenties zijn. Onderdeel van het transformatieplan wordt een communicatieplan, waarin duidelijk staat omschreven hoe de vorderingen in de planvorming worden gedeeld met alle betrokkenen.

Het uitgewerkte transformatieplan wordt in de eerste helft van 2017 aangeboden aan de gemeenteraad.

De voornaamste reden om de manier waarop de Wsw wordt uitgevoerd aan te pakken, is de overgang naar de Participatiewet. Door deze nieuwe wetgeving, die is ingegaan op 1 januari 2015, komen er geen nieuwe Wsw-ers meer bij. Het aantal medewerkers met een Wsw-indicatie die via PAUW werken, krimpt daardoor jaarlijks met 6%.

Voor de WSW-ers verandert er niets. Zij houden het contract dat ze hebben en kunnen hetzelfde of vergelijkbaar werk blijven doen.

Bij PAUW werkt, naast mensen met een Wsw-indicatie, ook veel personeel dat Wsw-ers begeleidt. Voor deze groep en de medewerkers van PAUW in een ondersteunende of management-functie gaat het college in de komende maanden onderzoeken of een werkgarantie mogelijk is. Op deze manier kan er voor gezorgd worden dat waardevolle kennis over het begeleiden van Wsw-ers niet verloren gaat.


advertentie