Voorlopig geen aanleg snel internet buitengebied De Ronde Venen

De Ronde Venen - Zoals wij op 7 februari jl. reeds meldden, bestond de kans dat de aanleg van snel internet in de buitengebieden van De Ronde Venen op de lange baan zou worden geschoven. Dit tengevolge van een pas op de plaats van het Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund (CIF). Dt fonds financiert de aanleg van snel internet in buitengebieden. Een dochterbedijf van CIF legt het netwerk aan. 

CIF maakte de pas op de plaats, zodat eerst lopende buitengebiedprojecten afgerond konden worden, en om de aanpak per gebied te evalueren. Eind februari zou CIF bekendmaken welke projecten dit jaar, wat CIF betreft, aan de beurt zijn. 

Op het lijstje met projecten dat CIF op dinsdag 28 februari naar buiten heeft gebracht, ontbreekt het project 'buitengbeid De Ronde Venen'. Op het overzicht staan wel projecten in de buitengebieden van de regio’s Vechtdal (Overijssel), Foodvalley (Wageningen e.o.), Achterhoek, O-gen (Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek), Brabant, Veluwe en Zuidoost-Twente.

Dit houdt in dat de aanleg van snel internet in de buitengebieden van De Ronde Venen waarschijnlijk op z'n vroegst volgend jaar van start zal gaan.

Wij hebben de gemeente om commentaar gevraagd.


advertentie