'Verkoop legakkers leidt tot verloedering Vinkeveense Plassen'

Vinkeveen - Natuurbeschermers keren zich tegen het plan van het recreatieschap om 44 eilandjes te verkopen. 'Dit leidt tot verloedering', schrijft Joep Bouma, redacteur Duurzaamheid & Natuur, vandaag, vrijdag 3 maart, in Trouw.

Het plan van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen om 44 eilandjes bij opbod te verkopen, valt slecht bij natuurbeschermers. "Slappe knieënwerk van gemeente en waterschap", vindt Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Volgens Dirkmaat is het bij opbod verkopen van de oude legakkers, 'de beste manier om het cultuurlandschap te vernielen': "Iedereen gaat het daar volplanten met kippenhokken en barbecues." Hij noemt de plannen van het Recreatieschap 'hap-snapbeleid': "En dat beleid leidt nooit tot mooie dingen."

Het Recreatieschap wil 44 legakkers - lange stroken land uit de tijd dat er turf werd gewonnen in het gebied - verkopen omdat het onderhoud te duur zou zijn. Om de eilandjes in stand te houden moet dure beschoeiing worden aangebracht. Het recreatieschap zegt daar geen geld voor te hebben.
'Iedereen gaat het daar volplanten met kippenhokken en barbecues. Dit is hap-snapbeleid.'

Een deel van de nieuwe eigenaren moet verplicht oeverbescherming aanbrengen. Volgens de Rondeveense wethouder Anco Goldshoorn is de veiling van de eilanden op 18 april bedoeld om het cultuurlandschap te behouden. "Als we niets doen zullen die legakkers langzaam verdwijnen in het water. We willen hier geen lege open plas, geen Tjeukemeer."

Maar ook in Goldhoorns eigen gemeente staat niet iedereen te juichen. Voorzitter Gerard Korthals van natuur- en milieuvereniging De Groene Venen in Vinkeveen, noemt de aankondiging van de openbare veiling 'een vreemde actie'. "We zijn al vele jaren met de gemeente in discussie over dat bestemmingsplan en over de handhaving van de illegale bebouwing op de eilanden die al in particulier bezit zijn. De milieu-effectrapportage die daar bij hoort, komt maar niet van de grond en nu ineens moeten die legakkers in de verkoop. Wij begrijpen dat het onderhoud te duur is. Maar wij willen niet dat alle legakkers in particuliere handen komen. Want we denken dat dit tot verdere verloedering leidt van het hele gebied."

Nieuwe eigenaren mogen op de eilanden die nu te koop staan geen bouwsels plaatsen en dus ook niet overnachten - al overweegt de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan de verblijfsregels te versoepelen.

In de Vinkeveense Plassen zijn tientallen legakkers al vele jaren particulier bezit. Op vrijwel elk eilandje staan blokhutten en andere bouwsels, waarin volop wordt overnacht. De gemeente gedoogt dit illegale gebruik al ongeveer dertig jaar, zegt Korthals. Hij is vooral bezorgd over de impact op de natuurwaarden op en rond de legakkers die nu worden verkocht. "Het water er rondom wordt als paaigebied gebruikt door vissen. En er komen bedreigde vogels voor die op de Rode Lijst staan, zoals de krooneend. Bovendien ligt het gebied in de ecologische hoofdstructuur. Het valt op dat het Recreatieschap relatief veel eilanden wil verkopen nabij Botshol en dat is juist het gebied waar de natuurwaarden het meest belangrijk zijn en waarvan we hebben afgesproken dat daar geen legakkers zouden worden verkocht."

Bron: Trouw/Joop Bouma


advertentie