'Provincie moet familiebedrijven beter ondersteunen'

Utrecht - De provincie Utrecht moet familiebedrijven beter ondersteunen. Dat is de strekking van schriftelijke vragen die de CDA-Statenfractie heeft gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

In een persbericht schrijft de CDA-Statenfractie dat de provincie Utrecht moet streven naar een intentieovereenkomst die gericht is op aandacht voor- en ondersteuning van familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

Volgens het CDA zou zo'n intentieovereenkomst kunnen helpen oplossingen te vinden voor bepaalde onderwerpen die in familiebedrijven en het mkb soms net wat lastiger liggen. Als voorbeelden daarvan noemt het CDA in het bericht problemen op het gebied van bedrijfsopvolging of goed bestuur.

Het CDA ziet graag dat de provincie Utrecht het voorbeeld van de provincie Overijssel overneemt, waar eind 2016 een intentieovereenkomst is getekend met ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen, die tot doel heeft familiebedrijven optimaal te ondersteunen.

CDA-Statenlid Ardin Mourik-Geluk: "Familiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf zorgen voor veel regionale werkgelegenheid, zijn een bron van innovatie en kennen een sterke lokale of regionale inbedding. Een intentieverklaring als die van Overijssel zou een mooie aanvulling zijn op het economisch beleid van de provincie Utrecht en zorgen voor een goed en stabiel economisch klimaat".

"Daarnaast", vervolgt Mourik, "zou het kunnen zorgen voor een betere koppeling tussen het onderwijs en deze ondernemingen".

Klik op de link onder dit artikel om de vragen van de CDA-Statenfractie te lezen.


advertentie