'Veel enthousiasme bij bijeenkomst over toekomst Fort Abcoude'

Abcoude - Vorige week woensdag organiseerde de gemeente een bijeenkomst om te praten over de toekomst van het Fort bij Abcoude. Volgens de gemeente was het een zeer geslaagde bijeenkomst, waar veel enthousiasme heerste. Dat schrijft de gemeente op haar website.

Tijdens de bijeenkomst spraken omwonenden, ondernemers, andere belanghebbenden en geïnteresseerden over mogelijke nieuwe functies voor het fort passend bij de omgeving.

Verantwoordelijk wethouder David Moolenburgh: "Met ruim 85 deelnemers aan deze avond merk je dat het Fort bij Abcoude enorm leeft. Het is een bijzonder bouwwerk en mensen hebben volop ideeën welke nieuwe functies het zou kunnen krijgen. Ik vond dit enthousiasme overweldigend en inspirerend. Deze ideeën bieden volop aanknopingspunten om het fort nog meer onderdeel te laten zijn van Abcoude. Daarnaast gaven de aanwezigen ook aan dat we rekening moeten houden met de directe omgeving. De nieuwe functies moeten daar ‘simpelweg in passen’."

De gemeente vindt het belangrijk dat de ‘toegankelijkheid en beleefbaarheid’ van alle 6 forten in de gemeente worden vergroot, zo ook bij Fort bij Abcoude. Vereniging Natuurmonumenten is eigenaar van het fort en zoekt naar nieuwe functies. Op de bijeenkomst werd een toelichting gegeven op de laatste stand van zaken van Fort bij Abcoude. Vervolgens praatten de aanwezigen met elkaar tijdens 2 rondetafelgesprekken verder over de mogelijke, toekomstige functies van het fort en de inpassing daarvan in de omgeving. De gemeente gebruikt de uitkomsten om het beleid voor Fort bij Abcoude verder vorm te geven.

Moolenburgh: "We verwerken de inbreng van de avond in een ontwikkelkader voor het Fort bij Abcoude. Het ontwikkelkader dient als inspiratiebron voor geïnteresseerde ondernemers en vormt ook de basis voor de selectie van één of meerdere ondernemers door Vereniging Natuurmonumenten. Maar Natuurmonumenten voegt ook eigen criteria toe; zij is verantwoordelijk voor de selectie van de ondernemer. En wij toetsen het uiteindelijke plan van de ondernemer weer aan ons ontwikkelkader."


advertentie