PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal: 'Teruggave precario geen villasubsidie'

De Ronde Venen - Naar aanleiding van het bericht dat Ronde Venen Belang en VVD een bedrag van € 1,5 miljoen uit de opbrengst van de precariobelastingwillen teruggeven aan de inwoners, stelt de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, in een persbericht dat deze teruggave in de vorm van een korting op de Onroerendezaakbelasting (OZB), feitelijk een 'villasubsidie' is. 

PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het idee om geld terug te geven aan de inwoners sympathiek, maar zet haar vraagtekens bij de manier waarop RVB en VVD dit willen doen. 

“Het kan niet zo zijn dat geld dat door alle inwoners via de energierekening is opgebracht, via de OZB wordt teruggegeven aan alleen woningeigenaren. Dat is geld overhevelen van huurders naar woningbezitters. En hoe duurder de woning, hoe meer je terugkrijgt. Op deze manier is het een omgekeerde ‘Robin Hood-actie’ en daar kunnen wij niet aan meewerken”, aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs.

De Ronde Venen heft sinds 2016 jaarlijks zo’n € 2 miljoen aan precario bij netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens. Deze precario wordt geheven op leidingen en kabels die boven, op of onder grond van de gemeente lopen. De belasting wordt door Stedin en Vitens doorberekend in de water- en energierekening van inwoners en ondernemers.

Landelijk ontstond vorig jaar discussie over deze vorm van belastingheffing. Hierdoor was het onduidelijk of de gemeente de geheven belasting mocht houden. Daarom is toen door de gemeenteraad besloten de geheven belasting in depot te houden, tot deze niet meer betwist kon worden. Dat is nu het geval.

Het geheven bedrag aan precariobelasting heeft nog geen bestemming. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil graag meedenken over hoe dit bedrag ten goede kan komen aan alle inwoners. Dat gebeurt niet als de OZB wordt verlaagd, omdat immers alleen eigenaren van woningen OZB over de waarde van hun woning betalen.

Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Als we besluiten het geld terug te willen geven, dan moet dat op een manier waarbij iedereen die heeft betaald geld terugkrijgt en niet alleen woningeigenaren. Anders is het niet meer dan een villasubsidie.”


advertentie