Bijeenkomst staatssecretaris Van Rijn over Jeugdhulp druk bezocht

Maarssen - Woensdag 8 maart organiseerde de PvdA Stichtse Vecht in het Trefpunt in Maarssen een thema-avond over Jeugdhulp. De avond kende een grote opkomst, schrijft RTV Stichtse Vecht op haar website.

Ruim 60 ouders, zorgverleners, raadsleden, leden van Participatieraden en overige belangstellenden uit de regio Utrecht-West (Stichtse Vecht, Woerden, De Ronde Venen, Oudewater en Montfoort) gingen hierover in gesprek met staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA), de Amersfoortse wethouder Fleur Imming (PvdA) en Jacqueline Gomes van UW Ouderplatform.

Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor de Jeugdhulp (o.a. Jeugdzorg en Jeugd GGZ) ondergebracht bij gemeenten. Deze zijn ook verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Uitgangspunten hierbij zijn zorg dichter bij de inwoners te organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. Nu twee jaar later een goed moment de balans op te maken: wat gaat goed en waar zijn verbeterpunten?

Voorafgaand aan de avond maakten 15 inwoners van het aanbod gebruik om tijdens een maaltijd hun persoonlijke ervaring met Jeugdhulp te delen met de staatssecretaris en de andere sprekers. Dit werd zowel door Van Rijn als de inwoners erg gewaardeerd. De staatsecretaris gaf aan dat het nu geen kwestie meer is van nog meer regels, maar ervoor zorgen dat iedereen snel groeit in de rol die nodig, en nu ook mogelijk, is. 

Veel praktijkverhalen gingen over wachtlijsten in de Jeugdhulp. Deze leiden vaak tot problemen of zelfs uitval in het onderwijs. Andersom leidt het ontbreken van maatwerk (Passend Onderwijs) soms weer tot een beroep op Jeugdhulp. De PvdA Stichtse Vecht pleit dan ook voor een veel betere aansluiting van onderwijs en zorg. 

Een ander veelgehoord knelpunt ging over de onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze blijkt nog steeds niet overal goed georganiseerd te zijn. Veel inwoners weten niet eens dat ze recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning, terwijl ze daar actief op gewezen moeten worden. PvdA-raadslid Els Swerts: “In Stichtse Vecht heeft de PvdA in 2015 al aandacht gevraagd voor een betere onafhankelijke cliëntondersteuning. Op initiatief van de PvdA is de onafhankelijke cliëntondersteuning in Stichtse Vecht in 2016 aanbesteed bij verschillende partijen. Maar we zijn er nog niet en zullen hier nogmaals aandacht voor gaan vragen.” 

Een derde probleem dat werd aangegeven, is het doorlopen van de hulp wanneer het kind 18 jaar wordt en de hulp verschuift naar de WMO en Zorgverzekeringswet (ZVW). De PvdA pleit daarom voor het automatisch doorlopen van noodzakelijke zorg bij deze overgang.

Tenslotte bleek tijdens de thema-avond dat de deskundigheid bij degenen die bepalen welke zorg nodig is, soms te kort schiet, vooral bij complexere problemen.

PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk: “De transformatie van de zorg en de verandering naar het Passend Onderwijs zal tijd nodig hebben, maar het mag niet ten kosten gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren die op dit moment de hulp en ondersteuning hard nodig hebben.”

Bron: RTV Stichtse Vecht


advertentie