Vertrekkende gedeputeerde Bart Krol ontvangt provinciale erepenning

Utrecht - De vertrekkende Utrechtse gedeputeerde Bart Krol (CDA) heeft de provinciale erepenning gekregen. Hij ontving deze hoge provinciale onderscheiding wegens zijn bijzondere verdiensten voor de provincie Utrecht. De uitreiking vond plaats tijdens de vergadering van Provinciale Staten, waarin officieel afscheid is genomen van Krol. Als gedeputeerde hield hij zich onder meer bezig met ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landbouw.

Krol heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet om de belangen van landbouw en natuur binnen het Utrechts grondgebied te behouden en verbeteren. Daarnaast is onder zijn leiding een succesvolle aanpak voor kantorenleegstand tot stand gekomen. Ook heeft hij zich ingespannen voor één integrale omgevingsvisie waarbinnen het provinciale Utrechtse beleid wordt uitgevoerd. Met zijn beleid heeft hij een omvangrijke stempel gedrukt op het gebied van ruimtelijke ordening binnen onze provincie.

Van 1998 tot en met 2006 was Krol wethouder ruimtelijke ordening, natuur en communicatie van de gemeente Soest. In 2007 werd hij benoemd tot gedeputeerde Landelijk gebied, Natuur en Gebiedsontwikkeling van de provincie Utrecht. Na bijna tien jaar als gedeputeerde de provincie Utrecht te hebben gediend, gaat Krol aan de slag in het bedrijfsleven.

De provinciale erepenning wordt toegekend op grond van door Gedeputeerde Staten vastgestelde richtlijnen, waarbij als voornaamste criterium geldt dat de voorgedragen persoon zich langdurig op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de provincie Utrecht.

Op de foto overhandigt de commissaris van de koning Willibrord van Beek (rechts) de provinciale erepenning aan Bart Krol (links).


advertentie