Verkeershinder door groot onderhoud aan Vreelandbrug in N201

Vreeland/De Ronde Venen - In de periode 17 t/m 27 maart 2017 voert de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan de Vreelandbrug in de Provincialeweg N201 in Vreeland. Regulier groot onderhoud is noodzakelijk om de brug in een goede conditie te houden en storingsvrij te laten draaien. 

Tegelijkertijd wordt over een lengte van 1,2 kilometer de bovenste laag asfalt van de weg aan weerszijden van de brug vervangen door geluidreducerend asfalt. Daarmee vermindert de geluidhinder voor omwonenden.

De werkzaamheden aan de brug en de weg geven veel hinder voor het verkeer, omdat de brug en de weg worden afgesloten.

Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren, wordt de Provincialeweg in Vreeland volledig afgesloten tussen het kruispunt met de Raadhuislaan en het kruispunt met de Loenenseweg. De wegafsluiting begint vrijdagavond 17 maart, 20:00 uur en deze duurt tot maandagochtend 27 maart, 05:00 uur.

Ook het vaarverkeer kan in die periode de brug niet passeren.

De aannemer werkt 24 uur per dag, inclusief twee weekenden waarin er minder verkeer is dan op doordeweekse dagen.

De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Doorgaand verkeer vanuit Hilversum wordt omgeleid via de A1-A9-A2, terwijl doorgaand verkeer vanuit Vinkeveen/Mijdrecht wordt omgeleid via de A2-A9-A1

• Vreeland blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer, via lokale omleidingsroutes.
• Fietsers worden omgeleid via Vreeland-dorp.
• Alle panden blijven bereikbaar, al dan niet met aanvullende maatregelen.
• Het BP-station blijft bereikbaar voor het lokale verkeer.
• Waar nodig passen de hulpdiensten hun aanrijroutes aan, zodat bij calamiteiten snelle hulp gegarandeerd blijft.

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat de planning gaat schuiven. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent of als de temperatuur te laag is om te asfalteren.

De motor van de Vreelandbrug is aan het eind van zijn levensduur en moet vervangen worden. Dit voorkomt ernstige storingen en hoge reparatiekosten. Met een nieuwe motor, moeten ook de bewegende delen worden aangepast of vervangen. Het wegdek van de brug krijgt een nieuwe slijtlaag en de voegen worden vervangen. Op deze manier verwacht de provincie Utrecht dat de geluidhinder die de brug veroorzaakt sterk vermindert.

De weg aan weerszijden van de brug krijgt ook een nieuwe deklaag om ervoor te zorgen dat de aanwonenden minder last hebben van verkeerslawaai.


advertentie