Gemeente in beroep tegen uitspraak in kwestie verkeersbesluit Uithoorn

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen is zeer teleurgesteld over het besluit van de gemeente Uithoorn om de bezwaren van De Ronde Venen tegen de nieuwe verkeerssituatie in het dorpscentrum van Uithoorn ongegrond te verklaren. De Ronde Venen gaat dan ook bij de rechtbank Amsterdam beroep aantekenen tegen deze uitspraak, zo schrijft de gemeente woensdag 15 maart in een persbericht.

Volgens De Ronde Venen maakt de door Uithoorn voorgestelde afwikkeling van het verkeer tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk het voor inwoners van met name Amstelhoek en De Hoef veel lastiger de voorzieningen van Uithoorn te bereiken. Ook is het in strijd met afspraken die zijn gemaakt bij de omlegging van de N201. 

De plannen van Uithoorn voor de inrichting van het dorpscentrum hebben grote impact op De Ronde Venen, haar inwoners en bedrijven. Het zorgt ervoor dat verkeer via de Prinses Irenebrug naar Uithoorn nagenoeg onmogelijk wordt. Ook ontstaat bij de tijdelijke inrichting een gevaarlijke situatie voor fietsers omdat zij kruisen met vrachtverkeer en personenauto’s. Landbouwverkeer is niet meer mogelijk via de Prinses Irenebrug en moet maar liefst 13,5 kilometer omrijden via Vrouwenakker en De Hoef.

Op 12 april 2016 heeft gemeente De Ronde Venen, samen met 59 andere personen en instanties, bij Uithoorn bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit dat de uitwerking is van de plannen. Op 3 februari 2017, tien maanden later, heeft het college van B&W van Uithoorn, zonder noemenswaardige onderbouwing en in afwijking van het advies van de Bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn, alle bezwaren volledig ongegrond verklaard.

De Ronde Venen is zeer teleurgesteld over deze wijze van afdoening van het ingediende bezwaar en heeft daarom besloten beroep aan te tekenen bij de rechtbank Amsterdam. De zeer gebrekkige onderbouwing van de uitspraak op het bezwaar door Uithoorn, geeft De Ronde Venen het vertrouwen dat zij gehoor zal vinden bij de rechtbank.

De Ronde Venen blijft er voorstander van om gezamenlijk met Uithoorn te zoeken naar mogelijkheden voor een aanvaardbare herinrichting van de oude N201 in het dorpscentrum van Uithoorn. Het is echter aan Uithoorn om hiervoor open te staan. Tot op heden is dat niet gebleken.


advertentie