Concreet aan de slag met cultureel erfgoed van De Ronde Venen

De Ronde Venen - De Rondeveense wethouder cultuur David Moolenburgh en de Utrechtse gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw zetten samen op donderdag 16 maart jl. hun handtekening onder het Cultuurpact. Het Cultuurpact is een overeenkomst tussen de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht waarin gezamenlijk te behalen doelen op het gebied van cultuur en erfgoed zijn opgenomen.

Het Cultuurpact met de gemeente De Rprovincie is het eerste Cultuurpact dat de provincie Utrecht sluit dit jaar. Circa twintig andere gemeenten in de provincie volgen hierna.

De Ronde Venen werkt met de provincie Utrecht samen om het erfgoed van de gemeente voor inwoners en recreanten meer voor het voetlicht te brengen. Wethouder Moolenburgh: “We zetten de komende drie jaar in op drie thema's: de buitenplaatsen langs Angstel en Gein, de Stelling van Amsterdam en de ontginningsgeschiedenis. Deze drie thema's zijn mooi zichtbaar in ons landschap, denk maar aan de theekoepels, jaagpaden, forten, de liniedijk, droogmakerijen en ringdijken.”

Gedeputeerde Pennarts vult aan: “De Ronde Venen bezit prachtige erfgoedlocaties, denk maar aan de buitenplaatsen of forten van de Stelling van Amsterdam. Ook het cultuurhistorisch landschap met de legakkers, gevormd door de veenontginning, is uniek. Met de ondertekening van het Cultuurpact bundelen gemeente en provincie hun krachten en geven we een extra impuls aan het behoud en de beleving van dit culturele erfgoed.”

Het jaar 2017 staat in De Ronde Venen in het teken van het thema buitenplaatsen aan de Angstel en Gein. Met buitenplaatseigenaren, inwoners, ondernemers en organisaties wordt gewerkt aan activiteiten en evenementen. Dat kan een educatieve route zijn, maar ook een kunstzinnig evenement. De buitenplaatsen langs Angstel en Gein hebben een historische relatie met de buitenhuizen aan de rivier de Vecht. Organisaties als de bibliotheek, het Regionaal Historisch Centrum (Breukelen) en de gemeente Stichtse Vecht worden daarom betrokken bij het project.

Moolenburgh licht verder toe: “Om ons erfgoed te behouden en meer op de kaart te zetten, hebben wij de creatieve ideeën en kennis van inwoners en organisaties hard nodig. De komende periode gaan we samen met diverse belanghebbenden en betrokkenen aan tafel om ons prachtige erfgoed nog toegankelijker te maken.”


advertentie