Geef uw mening over De Boei in Vinkeveen

Vinkeveen - Hoe zien inwoners van Vinkeveen en Waverveen de toekomst van sociaal-cultureel centrum De Boei? Wat vinden zij van de activiteiten die nu in DE Boei worden georganiseerd? Welke activiteiten ontbreken?

Door middel van een enquête wordt inwoners naar hun mening gevraagd over De Boei. Alle inwoners van Vinkeveen en Waverveen wordt gevraagd deze enquête in te vullen. De uitslag daarvan wordt gebruikt om toekomstig gebruik te laten aansluiten op de wensen die leven.

De Boei in Vinkeveen heeft nu verschillende gebruikers en er worden tal van activiteiten georganiseerd. Het bestuur van De Boei en gemeente De Ronde Venen zijn benieuwd hoe inwoners tegen de activiteiten en het huidige gebruik aankijken. Ook wordt gevraagd naar de mogelijkheden voor de toekomst van het dorpshuis, welke activiteiten inwoners belangrijk vinden of graag toegevoegd zien. Wat voor plek heeft De Boei en kan het krijgen voor de inwoners?

Inwoners van Vinkeveen en Waverveen die aan de enquête willen deelnemen, komen via deze link rechtstreeks bij de enquête terecht.

Indien gewenst kunt u voor het invullen langsgaan bij het Servicepunt in Vinkeveen of bij De Boei aan het Tuinderslaantje. De medewerkers daar helpen graag met het invullen van de vragenlijst. Zij hebben ook een papieren versie beschikbaar.

Iedereen in Vinkeveen en Waverveen wordt uitgenodigd de enquête in te vullen. Dit kan betekenen dat meerdere enquêtes per huishouden worden ingevuld. Het invullen van de enquête kan tot en met vrijdag 7 april 2017.

Foto: Google Maps


advertentie