D66: 'Geen uitverkoop van onze legakkers'

De Ronde Venen - D66 heeft voor de raadsvergadering van 27 maart een interpellatie aangevraagd over de voorgenomen veiling van 44 legakkers.

Een interpellatie komt niet zoveel voor. Het is een mondelinge bevraging van het college over een onderwerp dat niet officieel op de agenda staat. D66 vindt dit nodig omdat de veiling van legakkers heeft geleid tot veel vragen en ongerustheid bij de gebruikers van de plas en zelfs tot verscheidene berichten op TV en in diverse kranten.

D66 is geen voorstander van het verkopen van legakkers, maar begrijpt dat de kosten van onderhoud moeilijk door het plassenschap zijn op te brengen. Maar het moment én de manier waarop nu tot verkoop wordt overgegaan, kan absoluut niet door de beugel. Door te kiezen nu al te gaan verkopen, terwijl het nieuwe bestemmingsplan nog niet klaar is, ontstaat er veel onzekerheid over wat straks wel of niet is toegestaan op de legakkers en onder welke voorwaarden.

Door te kiezen voor een veiling, dus voor verkoop aan de hoogstbiedende, krijgen vooral speculanten ruim baan om een legakker te bemachtigen en niet de liefhebbers van natuur, rust en cultuur, bij wie de legakkers wel in goede handen zijn.

Natuurlijk zegt het college dat het streng zal handhaven op de gebruiksvoorschriften, maar D66 weet zo langzamerhand wat de beloften van het college op dit punt waard zijn. Dat is wel te zien aan het aantal illegale bouwwerken op de legakkers. D66 ziet graag dat de natuur en recreatiewaarde hoog blijven op de plas, dat duidelijke afspraken worden gemaakt over wat wel en niet mag en dat gehandhaafd wordt op illegale bouwwerken.

Daarom is D66 tegen veiling van de legakkers in de Vinkeveense Plassen. En tegen de verkoop van legakkers, voordat gesproken is over de verschillende belangen rondom de plas en de regels en afspraken geregeld zijn.


advertentie