Utrechtse woningcorporaties luiden noodklok: grond nodig!

Regio - Woningcorporaties in de regio Utrecht hebben een schreeuwend tekort aan bouwlocaties. De bouw van ruim drieduizend woningen loopt daardoor gevaar.

Dat melden 23 corporaties van het regioplatform woningcorporaties Utrecht (RWU). Ze hebben genoeg geld om te bouwen, maar constateren dat 40% van de bouwplannen boterzacht is.

Als er niet meer locaties komen, neemt de schaarste aan woningen in de regio alleen maar toe en stijgen de huizenprijzen verder, waarschuwt het platform.

Bij de zachte plannen hebben corporaties vaak wel locaties op het oog, maar hebben bijvoorbeeld commerciële partijen de grond in bezit. Of hebben gemeenten nog geen besluit genomen. Harde plannen zijn plannen waarbij de corporatie zelf eigenaar is van de grond of dat met de gemeente of een particulier contracten zijn gesloten over de bouw. 

RWU roept gemeenten op haast te maken met de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties en het zoeken van nieuwe locaties. De provincie moet “als het echt niet anders kan” ruimte bieden buiten de rode contouren.

Nieuwe sociale huurwoningen zijn hard nodig in de regio Utrecht, stelt het RWU. “De groep met lage inkomens groeit. De gemiddelde inschrijftijd voor een sociale woning bedraagt voor een starter al bijna acht jaar, voor een gezin dat een ruimere woning wil, zelfs tien jaar. Er zijn nu maar liefst 16.000 huishoudens actief op zoek naar een sociale huurwoning.”

Het RWU is het samenwerkingsverband van 23 corporaties in 16 gemeenten in de Utrechtse regio (U16). GroenWest is deelnemer van het RWU, terwijl De Ronde Venen deelnemer is van de U16.

De gezamenlijke corporaties verhuren in de Utrechtse regio bijna 115.000 woningen, waarvan ruim 95% in de sociale huursector. Dat is ruim 30% van alle woningen in de Utrechtse regio. 

Bron: Cobouw


advertentie