Uithoornlijn wordt geen Ronde Venenlijn

De Ronde Venen - De tramlijn die aangelegd wordt tussen Amstelveen en Uithoorn, de 'Uithoornlijn', wordt vrijwel zeker niet doorgetrokken naar De Ronde Venen. Zowel de Stadsregio Amsterdam als de provincie Utrecht zijn niet van plan de hiervoor benodigde hoge investeringen te doen. Dit heeft het college van B&W van De Ronde Venen geschreven aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad van De Ronde Venen had, ondanks eerdere uitspraken van wethouder Alberta Schuurs (VVD) dat het doortrekken van de Uithoornlijn naar De Ronde Venen niet in de lijn der verwachtingen lag, het college opgedragen om op 'energieke wijze' zo spoedig mogelijk actief en daadkrachtig beleid te ontwikkelen, met als doel het tramtracé 'onverwijld' door te trekken tot in De Ronde Venen. 

In de brief aan de gemeenteraad schrijft het college van B&W dat het heeft gesproken met de bestuurlijk opdrachtgever van de Uithoornlijn, wethouder Litjens van Amsterdam, met de Uithoornse wethouder Polak en met de gedeputeerde van de provincie Utrecht mevrouw Verbeek-Nijhof. Daarnaast heeft het college op de agenda gezet van een aantal overleggen waarin De Ronde Venen participeert, zoals het AM-overleg en het Amsteloeversoverleg.

Op basis van de uitkomsten van haar activiteiten is het college tot de constatering gekomen dat de diverse bestuurders de wens vanuit De Ronde Venen begrijpen en dat zij het belang van een goede openbaar-vervoerverbinding voor de gemeente ondersteunen. Uit de gesprekken blijkt volgens het college echter ook, dat de daadwerkelijke realisatie van de verlenging van de Uithoornlijn een zeer grote investering vergt en dat de exploitatielasten ten opzichte van de huidige situatie fors zullen toenemen.

Er is, zo schrijft het college, bij geen van de andere partijen de bereidheid om een dergelijk bedrag te investeren en/of te zoeken naar mogelijkheden voor een dergelijke investering. Daarnaast past, volgens het college, een verhoging van de exploitatielasten van het openbaar vervoer in de regio niet in het beleid van de verantwoordelijke overheden.

Het college kan daarom niets anders concluderen dan dat er daarmee geen bestuurlijk draagvlak aanwezig is om de Uithoornlijn naar De Ronde Venen te verlengen. Het college ziet dan ook geen aanleiding om nader onderzoek uit te voeren.

Het college verwijst in haar brief aan de gemeenteraad naar de beantwoording van vragen die de Statenfractie van GroenLinks heeft gesteld over de verlenging van de Uithoornlijn naar De Ronde Venen. In die beantwoording is een toelichting gegeven op de onderwerpen die ook door de bestuurders naar voren zijn gebracht: de zeer forse investering, de significant hogere exploitatielasten, het beperkte positieve effect voor de reiziger en de beperkte potentie voor meer reizigers.

Klik op de link onder dit artikel om de beantwoording van de vragen van GroenLinks te lezen.

Ondanks dat het doortrekken van de Uithoornlijn naar De Ronde Venen weinig tot geen kans maakt, blijft het college zich op diverse manieren inzetten om een goede bereikbaarheid van De Ronde Venen met openbaar vervoer te bevorderen. Het ziet daarbij kansen om een onderliggend vervoersnetwerk te ontwikkelen voor verbindingen met weinig reizigers, in overleg met diverse partijen. Het college denkt daarbij aan combinaties van buurtbus, Regiotaxi, leerlingenvervoer, boodschappenbus, openbaar vervoer etc. met behulp van een Vervoersapp.

Ook ondersteunt het college de activiteiten van de buurtbus en wil het de kwaliteit van haltevoorzieningen verbeteren.


advertentie