Voorlopig geen haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling Meijert-terrein

Mijdrecht - Er komt voorlopig geen haalbaarheidsonderzoek naar een herontwikkeling van het gebied waar het voormalig Mijdrechtse partycentrum De Meijert op gevestigd was.

Het voorstel van het college om tot dat haalbaarheidsonderzoek over te gaan, werd in de commissie Ruimtelijke Zaken op 4 april uitgebreid behandeld. Na afloop daarvan werd het voorstel rijp geacht voor behandeling in de meningvormende gemeenteraadsvergadering op 20 april jl.

Bij de aanvang van die meningvormende raadsvergadering, haalde het college het onderwerp onverwacht van de agenda. Deze stap werd genomen in verband met 'ontwikkelingen in de tijd tussen de behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken en de gemeenteraadsvergadering.' Meer wilde, kon of mocht burgemeester Divendal niet zeggen over deze plotse stap.

De eerstkomende gemeenteraadsvergadering is op woensdag 31 mei a.s., maar deze is geheel gewijd aan de Voorjaarsnota 2018. De daaropvolgende gemeenteraadsvergadering waarin het voorstel opnieuw kan worden behandeld is pas op donderdag 29 juni.

Met het onderzoek wil de gemeente de haalbaarheid van een herontwikkeling van het studiegebied De Meijert en omgeving onderzoeken. Via een zogeheten integraal ontwerp wordt onderzocht wat een goede nieuwe invulling van dit gebied kan zijn en op welke wijze (delen van) dit gebied kunnen worden ontwikkeld.

Het studiegebied van het haalbaarheidsonderzoek omvat de gronden van de Tennisvereniging Mijdrecht, van de Tennisvereniging De Ronde Vener, van de Tennishal De Ronde Venen, en van de Mijdrechtse vestiging van de stichting Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, en een aangrenzend park.


advertentie