Kasteel Loenersloot zoekt vrijwilligers Good-Housekeeping en collectiebeheer

Loenersloot - Kasteel Loenersloot beschikt over bijzondere historische interieurs, die voor een groot deel 18e-eeuws zijn. Om deze interieurs en de daarin geplaatste kunstobjecten zo lang mogelijk te behouden, wordt geprobeerd zo veel mogelijk schade te voorkomen (preventieve conservering).

Een onderdeel hiervan is de 'Good-Housekeeping'. Die zorgt ervoor dat stof zich niet kan vasthechten aan de collectie. Met het periodieke onderhoud komt men veelal op plekken waar nooit iemand komt. Hierdoor worden op tijd problemen ontdekt, die snel kunnen worden opgelost. Denk bijvoorbeeld aan slechte ophangsystemen.

Maar dit vraagt gezien de kwetsbaarheid van deze interieurs ook om grote zorgvuldigheid bij de uitvoering van deze taken. Kennis van de juiste wijze van hanteren van objecten en verantwoorde handelingen en -middelen is hierbij noodzakelijk. Liefde voor historische interieurs een must.

Op Kasteel Loenersloot is men net begonnen met de start en een plan voor Good-Housekeeping. Dit richt zich op een systematische en verantwoorde aanpak van het onderhoud en beheer van de historische interieurs en collectie, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen tweewekelijkse, maandelijkse en (twee-)jaarlijkse werkzaamheden.

De vrijwilliger Good-Housekeeping is één à twee keer per maand op woensdag op het kasteel. De vrijwilligersgroep bestaat uit ongeveer 8 tot 10 vrijwilligers onder leiding van de medewerker collectiebeheerder. De taken die moeten worden verricht zijn uiteenlopend:

- periodiek onderhoud van de historische ruimtes
- objecten verplaatsen
- conditiecontrole collectie 
- insectenmonitoren (valletjes controleren en bijhouden wat er leeft in het kasteel)
- lichtmeten 
- actieve conservering – bijvoorbeeld, poetsen van koper en zilver, interieuronderdelen in de was zetten 
- beschermende maatregelen treffen bij speciale evenementen

Als vrijwilliger Good-Housekeeping en collectiebeheer is het soms wel zwaar werk. Men zoekt dus aanpakkers die in een goede conditie zijn en die op trappen willen staan en de stofzuiger willen gebruiken. Omdat het specialistisch werk is, krijgt een vrijwilliger een uitgebreide training van een specialist waarin hij/zij leert op een verantwoorde manier met de collectie op te gaan. Er worden zowel mannen als vrouwen gevraagd.

Van een vrijwilliger bij Kasteel Loenersloot wordt ook gevraagd dat deze soms een bijdrage levert aan de andere activiteiten van het kasteel, zoals suppoost zijn op speciale dagen.

Nieuwe vrijwilligers versterken een enthousiast en hecht team in Loenersloot, dat werkzaam is als gids en dat ook meedoet aan de Good-Housekeepingactiviteiten. Aanvulling met vrijwilligers Good-Housekeeping is echter een noodzaak om het kasteel in goede staat te houden.

Neem voor meer informatie en/of aanmelding contact op met Good-Housekeepingcoördinator Fenny Berends, die per e-mail te bereiken is via 3634ar1@hetnet.nl of telefonisch op telefoonnummer (0294) 29 13 02.


advertentie