Samenwerking huisartsen en gemeente voor jeugd met psychische klachten

De Ronde Venen - Jeugdige patiënten met psychische klachten kunnen binnenkort sneller en beter worden geholpen in de huisartsenpraktijken, schrijft de gemeente in een persbericht.

Gemeente De Ronde Venen gaat middelen beschikbaar stellen voor een extra praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijken. Dat maakte wethouder Anco Goldhoorn 19 april jl. bekend tijdens een speciaal georganiseerd huisartsensymposium in De Boei in Vinkeveen.

Er waren bijna honderd deelnemers, waaronder veel huisartsen, maar ook praktijkassistentes en praktijkondersteuners. Tijdens het symposium werden verschillende onderwerpen besproken waar huisartsen, praktijkteams en gemeente, elk op hun eigen wijze, mee te maken hebben.

Wethouder Anco Goldhoorn: ,,Huisartsen spreken met patiënten en de gemeente met inwoners. Dit lijken verschillende groepen, maar het gaat in beide gevallen om mensen die in De Ronde Venen wonen. Daarom is het goed dat huisartsen, gemeente en maatschappelijke partners van elkaar weten wat ze doen en waar iedereen terecht kan en waarvoor.’’

,,De inwoner bespreekt zijn of haar problemen vaak het eerst met de huisarts. Maar hoe bekend is een huisarts met zaken als het Servicepunt of het Sociaal Team? En andersom, wat weet de gemeente van wat er speelt in de huisartsenpraktijken? Het huisartsensymposium was een goede gelegenheid om in gesprek te raken met de huisartsen, te luisteren naar hun ervaringen en ideeën uit te wisselen voor een verbeterde samenwerking.”

Een voorbeeld van samenwerking is ‘Welzijn op recept’. Tijdens een consult bij een huisarts gaat het lang niet altijd om medische problemen. Regelmatig wordt het consult gebruikt om te praten over maatschappelijke problemen. ‘Welzijn op Recept’ is een laagdrempelige procedure voor huisartsen om inwoners met sociaal maatschappelijke problemen door te verwijzen naar het Servicepunt, het Sociaal Team of welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat. Daar krijgt de inwoner ondersteuning en antwoord op zijn vraag.

Dit is zowel in het voordeel van de huisarts (die daardoor meer aandacht aan medische problemen kan geven) als van de inwoner (die beter geholpen kan worden).

De ervaringen, ideeën en suggesties van zowel inwoners als huisartsen en praktijkteams kan de gemeente goed gebruiken. Goldhoorn: ,,Naar aanleiding van deze suggesties kijken we bijvoorbeeld opnieuw goed naar informatie-uitwisseling tussen de gemeente en huisartsen. Zo kan de inwoner nog beter geholpen worden.”


advertentie