Fort bij Uithoorn krijgt recreatiebestemming

Amstelhoek - Het Fort bij Uithoorn in Amstelhoek krijgt waarschijnlijk een recreatiebestemming. Op donderdag 4 mei ondertekenen de gemeente, 'Hotel Fort bij Amstelhoek' en de provincie Utrecht een intentieovereenkomst die daartoe moet leiden. Dit meldt het college van B&W in een informatienota aan de gemeenteraad.

'Hotel Fort bij Uithoorn' gaat het Fort bij Uithoorn pachten van eigenaar Staatsbosbeheer. Volgens de informatienota wil 'Hotel Fort bij Uithoorn' van het fort een aantrekkelijke recreatiebestemming maken met overnachtingsmogelijkheden in nieuw te bouwen verblijven in het fort en op het fortterrein. Ook een restauratie en renovatie van de genieloods ten behoeve van horeca en het vervangen van de niet-monumentale beheerderswoning maken onderdeel uit van het conceptplan.

Omdat het vigerende bestemmingsplan geen ruimte biedt voor het beoogde gebruik en voor het toevoegen van nieuwe bebouwing. zal dat bestemmingsplan moeten worden aangepast. In dat kader wordt de intentieovereenkomst dan ook mede ondertekend door de gemeente en door de provincie Utrecht. Gemeente en provincie zijn in deze 'stakeholders', want nodig voor aanpassing van het bestemmingsplan en het verlenen van de benodigde omgevingsvergunningen.

In de informatienota aan de gemeenteraad schrijft het college van B&W dat ook cultuurhistorische adviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie (MooiSticht) zijn aangehaakt, zodat afstemming over de omgang met cultuurhistorische waarden in een vroeg stadium plaatsvindt.

Volgens het college van B&W past deze ontwikkeling van het Fort bij Uithoorn binnen het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde 'Ontwikkelkader forten: een ontwikkelperspectief voor 5 forten in De Ronde Venen’. In dat ontwikkelkader heeft het Fort bij Uithoorn een 'XL-ontwikkelpotentie. Daardoor zijn daar mogelijkheden voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, die bijdragen aan instandhouding, toegankelijkheid en gebruik van het rijksmonument.

Het fort maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam, dat als een ring ter verdediging van de hoofdstad werd gebouwd rond 1900. De gehele Stelling van Amsterdam staat sinds 1996 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Op het terrein van het Fort bij Uithoorn vindt jaarlijks het Vogelvrij Festival plaats. Wat de gevolgen van de plannen met het fort voor het festival zijn is op dit moment niet bekend.

Wanneer de werkzaamheden aan het Fort bij Uithoorn starten, is niet bekend.

Foto: Rijksmonumenten.nl


advertentie