B&W: nieuw zwembad Abcoude te groot financieel risico

Abcoude - Stichting Zwembad Abcoude en Stichting Abcoude Sport hebben begin dit jaar een plan voorgelegd aan de gemeente voor een nieuw sportgebouw op de locatie Spoorlaan-Bovenkamp in Abcoude.

Het college van B&W heeft deze week besloten geen medewerking te verlenen aan dit plan. Uit onderzoek van een extern en onafhankelijk adviesbureau blijkt het plan een groot financieel risico voor de gemeente. 

Het sportgebouw dat Stichting Zwembad Abcoude en Stichting Abcoude Sport voor ogen hebben, bestaat uit een zesbaanszwembad met scheidingswand en beweegbare bodem, twee gymzalen, een horecavoorziening, een ruimte voor ontmoeting en ontspanning, zoals biljarten en kaarten, diverse noodzakelijke nevenruimten en een parkeergarage. Volgens de initiatiefnemers is het plan financieel haalbaar als de gemeente de benodigde grond gratis beschikbaar stelt, als de gemeente borg staat voor een geldlening van € 7 miljoen door de stichtingen, én als de gemeente jaarlijks een exploitatiebijdrage van ongeveer € 130.000 aan de stichtingen betaalt.

Het college heeft een extern, onafhankelijk adviesbureau gevraagd dit plan te beoordelen. In maart 2017 heeft het bureau de eindrapportage aan de gemeente voorgelegd. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de gemeente rekening moet houden met veel hogere jaarlijkse lasten dan in het plan van de stichtingen begroot is.

Op 12 april 2017 heeft het college een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze besloten bijeenkomst hebben de initiatiefnemers uitleg gegeven over hun plannen voor het nieuwe sportgebouw. Vervolgens heeft het adviesbureau de aanwezigen uitleg gegeven over hun bevindingen op de te ontwikkelen plannen.

De raadsleden stelden meerdere vragen aan de beide sprekers, die allemaal konden worden beantwoord door initiatiefnemers of door de mensen van het adviesbureau.

In ieder geval werd die avond duidelijk dat het plan van de initiatiefnemers zeer gedegen in elkaar steekt.

Op basis van alle beschikbare informatie heeft het college echter besloten dit financiële risico niet aan te gaan en daarom verder geen medewerking meer te verlenen aan het initiatief van de twee stichtingen. Het college heeft recent dit standpunt mondeling aan de initiatiefnemers meegedeeld.

Het college wil nu met Stichting Abcoude Sport om tafel voor nieuwe gymnastiekzalen ter vervanging van de huidige Kees Bonzaal. De Stichting Abcoude Sport, de eigenaar van de huidige Kees Bonzaal, heeft de gemeente laten weten dat zij vanwege de leeftijd van de zaal, de instandhouding hiervan per 1 januari 2020 niet langer garandeert.

De gemeente is wettelijk verplicht voor huisvesting van het onderwijs. Hieronder vallen ook gymnastiekzalen. Het college gaat daarom nu in overleg met de stichting om te zorgen dat op deze datum een nieuwe gymnastiekvoorziening voor de vier basisscholen in Abcoude staat. Deze acommodatie staat nu gepland op de locatie aan de Spoorlaan - Bovenkamp.

Op de foto: een ontwerp van het sportgebouw in Abcoude


advertentie