Voetpad en trap station Breukelen definitief afgesloten

Breukelen - Het voetpad en de trap bij station Breukelen worden definitief afgesloten

Het verwijderen van het voetpad en de trap is de oplossing om overlast tegen te gaan en de (verkeers-)veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Dat is de conclusie van de gemeente, nadat op verschillende momenten en in verschillende vormen met inwoners en politie is gesproken.

Gevolg is dat voetgangers via de Brugoprit en de rotonde moeten lopen. Deze route is circa. 20 seconden langer. Bewoners van het Rode Dorp zullen langer moeten lopen naar het centrum van het Breukelen.

In januari 2017 zijn de trap en het voetpad voor drie maanden afgesloten geweest als pilot. Die pilot is goed verlopen. Vanuit Breukelen zijn er geen reacties gekomen. Uit het Rode Dorp daarentegen wel.

Het college van B&W van Stichtse Vecht heeft omwonenden begin april 2017 een wijkbericht met een antwoordkaart gestuurd. Via de antwoordkaart hebben zij individueel kunnen reageren. Uit de respons is gebleken dat 15 bewoners voor de afsluiting van de trap en het voetpad zijn en 11 bewoners tegen. De meningen zijn verdeeld. Deze respons is als onderdeel meegenomen in de verdere evaluatie.

Aan de politie is dezelfde vraag gesteld. Voor de politie is de nieuwe route overzichtelijk en beter te handhaven.

De trap zal afgesloten worden door het bestaande geluidsscherm door te trekken. Tevens zal de trap verwijderd worden. Op deze manier is er geen onduidelijkheid meer en kunnen er geen zogenaamde 'olifantenpaadjes' ontstaan.

Voor het verwijderen van het verkeersbord voetpad is een verkeersbesluit nodig. De verwijdering van de trap en het voetpad vindt plaats nadat de termijn van zes weken voor bezwaar en beroep verstreken is.

Er zullen tijdelijke borden worden geplaatst met de mededeling dat de oude wandelroute definitief gesloten is. De nieuwe route via de Brugoprit en rotonde zal eveneens via verwijzingsborden kenbaar gemaakt worden. Na een aantal weken wordt de tijdelijke bebording verwijderd.

 


advertentie