PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil sportgebouw Abcoude

Abcoude - Volgens een persbericht van de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in de gemeenteraad van De Ronde Venen, is de fractie zeer enthousiast over het plan van de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) en de Stichting Abcoude Sport (SAS) voor een nieuw zwembad met gymzalen in Abcoude. Het sportgebouw moet het voormalige Meerbad en de huidige Kees Bonzaal vervangen.

Het plan zal dit jaar nog als burgerinitiatief worden ingediend, waarna de gemeenteraad hierover een uitspraak zal doen. Als de raad het plan goedkeurt, staat in principe niets de realisatie van het sportgebouw meer in de weg.

"Er ligt een prachtig ontwerp en een zeer uitgebreide en goed onderbouwde business case, meer dan je van een burgerinitiatief zou mogen verwachten, zegt gemeenteraadslid Pieter Kroon. "Het plan toont aan dat de bouw van een nieuw zwembad met gymzalen niet alleen mogelijk, maar ook haalbaar is, gaat Kroon verder. "Dit nieuwe sportgebouw zal bijdragen aan de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van Abcoude en omgeving, van jong tot oud. Wij steunen dit burgerinitiatief dan ook van harte", vertelt Kroon.

Om het sportgebouw te realiseren hebben beide stichtingen steun nodig van de gemeente. Zo is de grond aan de Spoorlaan, waar het gebouw is beoogd, eigendom van de gemeente. De beide stichtingen willen deze grond ruilen tegen de grond waarop de Kees Bonzaal staat. Deze grond is namelijk eigendom van de Stichting Abcoude Sport. Op de grond van de Kees Bonzaal kan de gemeente volgens de in itiatiefnemers dan woningen realiseren en daarmee extra inkomsten genereren.  

Naast het ruilen van de grond, moet de gemeente ook borg willen staan voor een lening van € 7 miljoen en moet de gemeente bereid zijn jaarlijks € 200.000 bij te dragen.

Pieter Kroon: “De gemeente is wettelijk verplicht om te voorzien in gymzalen voor het bewegingsonderwijs van de vier basisscholen in Abcoude. Omdat de verouderde Kees Bonzaal haar deuren in 2020 sluit, moet de gemeente deze sowieso vervangen. Met het sportgebouw slaat de gemeente dus twee vliegen in één klap.”

Hoewel het college positief is over het ontwerp van het sportgebouw en de gedegen business case die eraan ten grondslag ligt, vindt zij de financiële risico's toch te groot. Want ondanks dat de business case conservatief is ingestoken, is het college toch bang dat de kosten hoger uit zouden kunnen vallen en dat de gemeente in dat geval een hogere bijdrage zal moeten betalen. De kans hierop lijkt niet zo groot volgens de initiatiefnemers, maar is voor het college toch reden om negatief te adviseren.

Pieter Kroon: "Het college lijkt last te hebben van koudwatervrees. De bijdrage van € 200.000 per jaar is namelijk niet zo hoog. Ter vergelijking: het Veenweidebad in Mijdrecht kost de gemeente jaarlijks € 833.000 en dan heb je alleen nog maar een zwembad. Daarnaast betaalde de gemeente voorheen al € 100.000 per jaar voor het verouderde Meerbad, terwijl er nu een splinternieuw sportgebouw met zwembad én gymzalen voor terugkomt. De stichtingen hebben de business case daarbij goed onderbouwd, dus wij achten de risico's op een hogere bijdrage niet zo groot", eindigt Kroon.

Het college heeft negatief geadviseerd, maar de uiteindelijke keuze is aan de gemeenteraad. De raadsleden van de verschillende partijen zullen dan ook hun eigen afweging moeten maken. Kroon: "Hoewel veel fracties zich nog niet publiekelijk hebben uitgesproken, kan nde fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal heel erg duidelijk zijn. Wij vinden dat er sprake is van een goed plan, dat financieel goed is onderbouwd. Wat ons betreft moet dit zwembad met gymzalen er dan ook komen", aldus Pieter Kroon.


advertentie