Burgerinitiatief sportgebouw Abcoude ingediend

Abcoude/Mijdrecht - Afgelopen maandag is het Burgerinitiatief voor een gecombineerd zwem-/gymgebouw in Abcoude ingediend bij de burgemeester en de griffier van de gemeente De Ronde Venen.

Dit voorstel komt tegemoet aan twee wensen die in Abcoude en omgeving leven. Ten eerste de wens tot vervanging van de Kees Bonzaal door een gymnastieklocatie die wel aan de moderne (veiligheids-)normen voldoet. Ten tweede de wens om het recent gesloopte zwembad te vervangen door een nieuw eigentijds zwembad, dat geschikt is voor sport en recreatie. Onmisbaar volgens velen voor de opvoeding en begeleiding van kinderen in deze mooie, maar waterrijke omgeving, maar ook voor het bevorderen van beweging voor iedereen! Het is een gebouw voor, door en met bewoners.

Initiatiefnemer en indiener is Ad Geerlings uit Vinkeveen, bekend in Abcoude en omgeving voor zijn vrijwillige inzet voor vele projecten, waarvoor hij in 2014 een lintje ontving, en voorzitter van de Stichting Abcoude Sport, die samen met Stichting Zwembad Abcoude het plan heeft geschreven.

Het burgerinitiatief zal waarschijnlijk eerst worden behandeld in een commissievergadering en komt daarna in de gemeenteraadsvergadering van 29 juni. Tijdens die raadsvergadering beslist de gemeenteraad of het plan doorgaat of niet.

Ad Geerlings vatte het plan kort samen: "De bouw en exploitatie van het gebouw zijn goed mogelijk, maar daar hebben we wel de medewerking van de gemeente voor nodig. Zonder dat dit overigens enorm op de begroting zal drukken. Kortom: waar een politieke wil is, is een weg".

De steunbetuigingen stromen inmiddels binnen, melden beide stichtingen.

Het Burgerinitiatief is ingediend omdat het college van B&W de financiële risico's van het plan te groot vindt en daarom niet aan het project wil meewerken. Wel gaat het college in overleg met de Stichting Abcoude Sport over de vervanging van de Kees Bonzaal in Abcoude.

Op de foto: Ad Geerlings (links) overhandigt het Burgerinitiatief aan burgemeester Maarten Divendal en griffier Martin de Graaf


advertentie