College van B&W De Ronde Venen voert motie 'Blije Bello Box' uit

De Ronde Venen - Het college van B&W van De Ronde Venen gaat uitvoering geven aan de motie 'Blije Bello Box' die de gemeenteraad enige tijd geleden heeft aangenomen. Dit schrijft het in een informatienota aan de gemeenteraad.

In de motie werd het college opgedragen de inkomsten uit de hondenbelasting meer specifiek te besteden aan voorzieningen voor honden, zoals meer losloopplekken, meer hondenspeelplaatsen etc.

Tijdens een intensief bewonersparticipatietraject met zeven bijeenkomsten in de kernen met ruim 80 bezoekers en een extra vervolgbijeenkomst, heeft de gemeente de wensen en behoeften van met name hondenbezitters geïnventariseerd. Op basis daarvan gaat het college de volgende maatregelen nemen:

• Naast de reeds in de hele gemeente aanwezige 517 prullenbakken, worden 116 extra prullenbakken geplaatst in de verschillende kernen, eventueel met dispensers met gratis poepzakjes.

• In de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis worden specifieke hondenspeelplaatsen ingericht tegen zo laag mogelijke kosten.

• Er komt een hondeninformatiefolder beschikbaar voor hondeneigenaren met hierin spelregels en informatie over de voorzieningen.

De 116 extra prullenbakken komen op plekken die samen met hondenbezitters zijn uitgezocht. In Abcoude komen 23 prullenbakken, in Amstelhoek 8, in Baambrugge 10, in De Hoef 5, in Mijdrecht 34, in Wilnis 20 en in Vinkeveen tenslotte 16. Bij deze prullenbakken komen zo nodig dispensers met gratis hondenpoepzakjes.

Volgens de gemeente stimuleert het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes de hondeneigenaren tot het opruimen van de hondenpoep. Ook geeft de gemeente hiermee een signaal af dat ze het belangrijk vindt de openbare ruimte gezamenlijk schoon te houden en verder dat ze daarin wil investeren.

Het gratis verstrekken van poepzakjes aan de hondenbezitters kost jaarlijks zo'n € 11 per hond, leerde de gemeente bij navraag in de gemeente Noordwijk. In De Ronde Venen zijn 2.850 voor de hondenbelasting geregistreerde honden. Dit betekent dat het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes de gemeente jaarlijks zo'n € 31.000 gaat kosten.

Verder heeft het college besloten dat in de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis hondenlosloopplaatsen komen.

Het huidige losloopgebied in het Populierenbos in het Wickelhofpark, wordt opgeheven. Het is een zeer klein deel van het park en ligt aan de wegkant, wat gevaarlijk is voor de honden en weggebruikers. Besloten is een een groter gebied aan de buitenring van het Wickelhofpark aan de zijde van de weilanden aan te wijzen als losloopgebied. Door het plaatsen van een aantal hekken, kan er dan ook voor gezorgd worden dat wandelaars in het park geen hinder hoeven te ondervinden van de loslopende honden. Het college stelt voor dit losloopgebied als een pilot voor een jaar aan te wijzen, waarin dan gekeken kan worden of dit al dan niet voor problemen zorgt.

Naast dit losloopgebied komt er waarschijnlijk ook nog een hondenspeelplaats in het Argonpark in Mijdrecht. Een aantal inwoners heeft interesse om dit te gaan adopteren om hier vervolgens zelf een hondenspeelplaats te creëren.

In Vinkeveen is de keuze gevallen op het Zwanenpark. Momenteel is er een bewonersinitiatief met betrekking tot de inrichting van het Zwanenpark. Een werkgroep heeft in maart dit jaar een inloopavond georganiseerd en de plannen voorgelegd aan geïnteresseerden. Onderdeel van deze plannen is de realisatie van een hondenspeelplaats in dit park. Door in het park een hondenspeelplaats met een hek eromheen te realiseren, zal de huidige overlast teruggedrongen worden en kan daarnaast een positieve input gegeven worden aan het bewonersinitiatief.

Voor Wilnis is de keus gevallen op een plaats in het Speelwoud. Hier is voldoende ruimte om een afgeschermde speelplaats voor honden te realiseren, wat er tevens voor zorgt dat de spelende kinderen in het Speelwoud geen overlast ondervinden van loslopende honden en hondenpoep.

In de kleine kernen Amstelhoek en De Hoef is aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor het adopteren van een stuk groen als men daar graag een speelveld wil hebben. In de kern Waverveen mogen honden al loslopen. Verwacht wordt dat daar geen behoefte aan een losloopplaats bestaat.advertentie