Besluiten college van B&W

Mijdrecht - Tijdens de wekelijkse vergadering van het college van B&W afgelopen dinsdag 13 juni jl., zijn onder meer de volgende besluiten genomen:

- In te stemmen met de gewijzigde informatienota voor de gemeenteraad over de wijzigingen in de dienstregeling als gevolg van de OV-concessie Amstelland-Meerlanden 2018;

- de informatienota met beantwoording van de vragen van de fractie D66 over de verkoopvoorwaarden voor de legakkers naar de raad te zenden;

- vergunning en ontheffing te verlenen voor het organiseren van het evenement Baambrugse Boeren Rugby Toernooi op zaterdag 24 juni 2017 nabij het adres De Horn 1 te Baambrugge van 11:00 tot 21:00 uur;

- vergunning te verlenen voor het organiseren van het evenement Wilnis Open Tennistoernooi in de periode van zaterdag 24 juni tot en met zondag 2 juli 2017 op het adres Pieter Joostenlaan 9 te Wilnis;

- vergunning en ontheffingen te verlenen voor het organiseren van het evenement Lindenhoff Fine Food Farm op zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 september 2017 op het adres Rijksstraatweg 21 te Baambrugge;

- vergunning en ontheffing te verlenen voor het organiseren van het evenement Chazz op zaterdag 24 juni 2017 van 15:30 tot 23:00 uur nabij het adres De Hoef Westzijde 50 te De Hoef;

- t.a.v. Botsholsedwarsweg 2D te Waverveen (voormalige Poldertrots):

• kennis te nemen van het kraken van het pand aan de Botsholsedwarsweg 2d te Waverveen en de stappen die sindsdien zijn ondernomen;
• de gemeenteraad te informeren door middel van een informatienota;
• de omwonenden schriftelijk te informeren.

- in lijn met de ingezette koers, bij de gemeente Uithoorn een inspraakreactie in te dienen tegen het nieuwe plan voor het dorpscentrum van Uithoorn.

Verder kwamen in de collegevergadering nog de volgende onderwerpen ter sprake:

- Vinkeveld: wethouder Moolenburgh koppelt terug van de start van de bouw van 38 woningen voor GroenWest in Vinkeveld in Vinkeveen.

- Land van Winkel: wethouder Moolenburgh geeft aan bij de start te zijn geweest van de bouw van de Wetering + Erven in Land van Winkel in Abcoude.

- Winkelcentrum De Lindeboom: wethouder Moolenburgh doet verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van de oplevering van de eerste fase van winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht.

- ICT Sociaal Domein: de wethouders Schuurs en Goldhoorn geven terugkoppeling van een bijeenkomst met de gemeente Woerden over de 'Inwonerscloud', een ICT systeem voor het sociaal domein. De ontwikkelingen in Woerden zullen worden gevolgd.

- Verkeersoverlast Hofland Mijdrecht: wethouder Schuurs heeft met bewoners rondom Hofland in Mijdrecht overleg gehad ten aanzien van de verkeersoverlast.

- Centrumplannen Uithoorn: de wethouders Schuurs en Moolenburgh doen verslag van overleg met de stuurgroep Amsteloevers, waarin de gemeente Uithoorn de plannen mbt het eenrichtingsverkeer op de Irenebrug tussen Amstelhoek en Uithoorn heeft toegelicht.

- Sport: wethouder Schuurs meldt dat CSW uit Wilnis (naar de eerste klasse, red) is gepromoveerd en dat zij hen zaterdagavond hiermee heeft gefeliciteerd.

- Onderwijs: wethouder Schuurs meldt dat zij overleg heeft met de ouders van de OBS Trekvogel over hun bezwaar tegen de plannen tot samenvoeging van de scholen.

- Toekomst WSW: wethouder Goldhoorn geeft terugkoppeling van het regionaal overleg over de toekomst van de WSW.

- Handhaving Vinkeveense Plassen: wethouder Goldhoorn heeft overleg gehad met gedeputeerde Pennarts en meldt plannen te hebben voor een pilot voor nauwere samenwerking mbt handhaving op de Vinkeveense Plassen.

- Snel internet buitengebied: wethouder Goldhoorn meldt overleg te hebben gehad met de kabelmaatschappij en ambassadeurs voor snel internet in het buitengebied.

- Plattelandsparlement: wethouder Goldhoorn gaat aanstaande zaterdag naar het plattelandsparlement in Bronckhorst.


advertentie