De Ronde Venen 'teleurgesteld'; maakt bezwaar tegen centrumplan Uithoorn

De Ronde Venen/Uithoorn - Het college van B&W van De Ronde Venen heeft via het indienen van een zienswijze officieel bezwaar gemaakt tegen het onlangs door de gemeente Uithoorn gepresenteerde nieuwe Centrumplan.

Het Rondeveense college is ‘zeer teleurgesteld’ dat Uithoorn geen rekening heeft gehouden met eerder door De Ronde Venen geuite bezwaren. Wat het college betreft is het nu door Uithoorn gepresenteerde plan een verslechtering in vergelijking met hetgeen eerder naar buiten is gebracht.

De verslechtering betreft de afwikkeling en doorstroming van het lokale verkeer tussen Uithoorn en De Ronde Venen dat gebruikmaakt van de Prinses Irenebrug. In de plannen van Uithoorn wordt de brug éénrichtingsverkeer en is alleen nog gemotoriseerd verkeer mogelijk vanuit De Ronde Venen naar Uithoorn.

Inwoners van bijvoorbeeld Amstelhoek of De Hoef, die gebruikmaken van winkels en scholen in Uithoorn, moeten in de plannen met hun auto via de nieuwe N201 en het aquaduct terugrijden naar hun dorp, een omweg van enkele kilometers. Het college van De Ronde Venen vindt dit ‘een aanmerkelijke verslechtering’ ten opzichte van de plannen die er eerst lagen.

Ook tegen de aanvankelijke plannen, die nog niet uitgingen van eenrichtingsverkeer, heeft De Ronde Venen bezwaar gemaakt. Die bezwaren gelden nog steeds, o.m. omdat die plannen landbouwverkeer via de Prinses Irenebrug onmogelijk maakt. Dat zal kilometers moeten omrijden en van de brug bij Vrouwenakker gebruik moeten maken als zij de Amstel wil oversteken.

Het college van De Ronde Venen dringt er bij Uithoorn op aan zich te houden aan de afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Bij de omlegging van de N201 is door de betrokken gemeenten, waaronder Uithoorn, De Ronde Venen en de provincie Noord-Holland, afgesproken dat bestemmingsverkeer en enig doorgaand verkeer van de Prinses Irenebrug gebruik moet kunnen blijven maken. Mede op basis van die afspraken is de nieuwe verkeerssituatie in Amstelhoek ingericht.

Het college van De Ronde Venen laat weten dat als Uithoorn de plannen niet aanpast, de eerder opgestarte geschillenprocedure – die in overleg met Uithoorn is stilgelegd – door De Ronde Venen weer wordt opgestart en dat de kwestie wordt voorgelegd aan de rechter.

Kijk HIER naar een item in ons nieuwsprogramma Nieuwsronde over deze kwestie.


advertentie